Покана за публично обсъждане на проект за бюджет 2021 г.

Покана за публично обсъждане на проект за бюджет 2021 г., снимка 1

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.30 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич, Кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на проекта на бюджет и на проекта на Програма за капиталовите разходи за 2021 г.

Предстои приемането на бюджета на Община град Добрич за 2021 година. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за по-нататъшното развитие на общината. Затова те трябва да се вземат с активното участие на всички граждани.  

Съгласно решение № 17-31 от 26.01.2021 г. на Общински съвет град Добрич публичното обсъждане на проекта на бюджета и на проекта на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2021 г. ще се проведе неприсъствено чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Чрез посочения линк https://dobrich.webex.com/meet/webex имате две възможности да се включите онлайн. Можете да свалите приложението WEBEX и да се включите в платформата чрез него или да влезете директно през браузърът, който ползвате. Необходимо е да въведете име и email.

Обсъждането ще се проведе на 11 февруари 2021 г. /четвъртък/ от 16.00 часа.

Община град Добрич очаква становища и предложения за проекта на бюджет 2021 г. и на проекта на Програмата за капиталови разходи в деловодството на Община град Добрич, на електронен адрес priemna@dobrich.bg , както и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, в срок до 11 февруари 2021 г. Становища и предложения могат да бъдат отправяни и по време на неприсъственото публично обсъждане чрез обявената платформа.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

https://www.youtube.com/watch?v=Y07SldLE5d8&feature=youtu.be – линк за гледане

https://dobrich.webex.com/join/webex - линк за участие (желателно е да имате камера и микрофон)

Протокол от публичното обсъждане 

Нагоре