Резултати от V областен конкурс рецитал "За да я има България"

Резултати от V областен конкурс рецитал "За да я има България", снимка 1

 

П Р О Т О К О Л

Днес, 01.03.2021 г. се извърши журиране на получените в периода 29.01 - 19.02.2021 г. видеа, за участие в V Областен конкурс рецитал „За да я има България“, организиран от Община град Добрич. За участие в конкурса са подадени 481 заявки и декларации за съгласие за обработка на лични данни. Решенията за взети след изслушване на всички видеа на участниците от съответните възрастови групи и съобразно критериите за оценка, заложени в регламента на конкурса.

Награждаването ще се състои на 5 март от 10.00 часа в Голямата заседателна зала при спазване на всички противоепидемични мерки.

 

 

Жури в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМА ГЕОРГИЕВА

актриса  и почетен гражданин на Добрич

 

и членове:

 

ТАТЯНА ХРИСТОВА

актриса в ДТ „Йордан Йовков“

 

ЛАНА АНЦАРИДЗЕ

ръководител на ДМТ „Дея“

 

взе единодушно решение за класиране при участниците от I възрастова група – деца от подготвителна група, както следва:

 

I място

ЕЛИНА ВЕЛКОВА

ДГ №26 „Звънче“ 

Добрич

 

II място

СИМОНА ГЕОРГИЕВА

ДГ №24  „Приказен свят“

Добрич

III място

ПЛАМЕНА КОСТАДИНОВА

ДГ № 17„Първи юни“

Добрич

 ЕМА ГЕОРГИЕВА:                     

 ТАТЯНА ХРИСТОВА:

 ЛАНА АНЦАРИДЗЕ:

Жури в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИХАИЛ ДОБРОМИРОВ

журналист  в радио „Добруджа“

 

и членове:

 

НЕСРИН ЙЪЛМАЗ

гл. експерт „Образование, младежка, етническа и интеграционна политика“

в Община град Добрич

 

РОСЕН РАДЕВ

актьор в ДКТ „Дора Габе“

 

взе единодушно решение за класиране при участниците от II възрастова група – ученици от   I – IV клас, както следва:

 

I място

ДАРИЯ ГЕОРГИЕВА
СУ „Димитър Талев“

Добрич

 

 

     II място

ЙОАНА ДИМИТРОВА

СУ „П.Р.Славейков“              

 Добрич

 

III място

ВИКТОР ХРИСТОВ
НЧ „Димитър Минчев -1896 г.“

с. Паскалево   община Добричка

 

МИХАИЛ ДОБРОМИРОВ:
НЕСРИН ЙЪЛМАЗ:
РОСЕН РАДЕВ:

 

Жури в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПЕТРАНКА БОЖКОВА

журналист и поетеса

 

и членове:

РУМЕН КУРТЕВ

актьор в ДКТ „Дора Габе“

 

МИЛА БОЯНОВА

актриса в ДКТ „Дора Габе“

 

взе  единодушно решение за класиране при участниците от III възрастова група  - ученици от  V- VII клас и  участниците от IV възрастова група, както следва:

 

III възрастова група – ученици от V - VII клас

I място

ВАЛЯ АСЕНОВА
ОУ „Неофит  Рилски“

с. Ловчанци   община Добричка

 

II място

ЖЕНЯ БУЧЕКЧИЕВА

ИСУ „Н. Й. Вапцаров“

Генерал Тошево

                                                
III място

РАДОСТИНА ИВАНОВА

Об.У „Йордан Йовков“

Добрич

 

IV възрастова група – ученици от  VIII – XII клас

 

 

I място

     ЛИДИЯ ЛАЗАРОВА

ЧПГТП „Райко Цончев“

Добрич

 

II място

ЕЛЕНА ХРИСТОВА

ЧПГТП „Райко Цончев“

Добрич

 

 

III място

ДАВИД МИХАЙЛОВ

ЧПГТП „Райко Цончев“

Добрич

 

 

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА:

 

ДАВИД ВЕЛКОВ

СУ „П.Р.Славейков“

Добрич

                                                    

ПЕТРАНКА БОЖКОВА:

РУМЕН КУРТЕВ:

МИЛА БОЯНОВА:

 

 

Нагоре