Крайният срок за кандидатстване по Правилата за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението на Община Добрич е 31 август

Крайният срок за кандидатстване по Правилата за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението на Община Добрич е 31 август, снимка 1

Община Добрич продължава и тази година да подкрепя автори по Правилата за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението, Крайният срок за подаване на заявление по общинската програма е 31.08.2021 година. Образецът и заявлението, които са необходими можете да намерите на интернет – страницата на Община Добрич. Те се подават до 31 август в Центъра за услуги и информация. Ще се подпомагат творби, свързани с историята и развитието на Добрич и на добрички автори. Могат да кандидатстват за финансова подкрепа физически лица и организации. Техните творби ще се оценяват от експертна комисия, в която участват творци и специалисти от общински културни институти. Тя ще заседава на 11.10.2021 г.

Нагоре