Стартира ежегодният конкурс "Мартеница ти дарявам"

Стартира ежегодният конкурс "Мартеница ти дарявам", снимка 1

Община град Добрич и  „Екопак България“ АД

организират

КОНКУРС ПОД НАДСЛОВ

„МАРТЕНИЦА ТИ ДАРЯВАМ”

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА

ОРИГИНАЛНО ПАНО или МАРТЕНИЦА

ЗА ДОМА И СЕМЕЙСТВОТО

 

І. Целеви групи

В конкурса могат да участват индивидуално ученици от първи до четвърти клас от училищата на територията на град Добрич.

ІІ. Процедура за кандидатстване и оценка:

Мартениците и паната трябва да бъдат изработени от вълна, вълнена или памучна прежда, но и да включват елемент от рециклируеми материали /хартия, пластмаса, метал, стъкло/.

Изискването за паната е те да бъдат размер А4 и приспособени за окачване на стена, а за мартениците - да бъдат с размер от 15 до 30 см. и закрепени върху картон.

На гърба на всяка обложка трябва да са написани име и фамилия на участника, клас, училище и телефон за връзка с класен ръководител.

Лице за контакт и приемане на мартениците: Марияна Симеонова, Дирекция „Хуманитарни дейности“, функция „Образование“ при  Община град Добрич – ул. „Независимост“ № 7, ет.8, стая 812, тел.: 0882 560 208.

ІII. Срок

Краен срок за предаване – 23.02.2022 г. 

IV. Приключване на конкурса и награждаване

Представените за конкурса мартеници или пана ще бъдат оценени от комисия, а класираните творби ще бъдат обявени на 25.02.2022 г.

За отличените мартеници учениците ще получат предметни награди, осигурени от „Екопак България“ АД. 

Нагоре