Публичен отчет за 2021 година

Публичен отчет за 2021 година , снимка 1

Кметът на Добрич Йордан Йорданов и кметският екип представиха публично отчета за управление за 2021 г. Община град Добрич публикува отчетите по ресори, за да може гражданите на Добрич да се запознаят с тях.

Отчет на д-р Емилия Баева – Зам. – кмет „Хуманитарни дейности“

Отчет на Росица Йорданова – Зам. –кмет „Икономическо развитие и европейски фондове“

Отчет на Елка Димова –  Зам. - кмет "Финанси и общинска собственост"

Отчет на инж. Пенчо Керванов – Зам. – кмет „Устройство на територията“

Приоритети за развитието на град Добрич за 2022 г.  – Кметът на Добрич Йордан Йорданов

 

Община град Добрич напомня на гражданите, че могат да използвате всички комуникационни канали на Общината за връзка с общинското ръководство – приемни дни, електронни адреси на кмета и зам. – кметовете, priemna@dobrich.bg, dobrich@dobrich.bg eелектронния модул „Подай сигнал за нередност“, фейсбук – страницата на Община град Добрич. Можете да посетите и Центъра за услуги и информация – работно място „Сигнали и жалби“. Община град Добрич е с отворено лице към гражданите и работи активно в посока прозрачност и публичност на обществените процеси.        

Нагоре