Кметът на Добрич Йордан Йорданов подписа договор за реализацията на проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“

Кметът на Добрич Йордан Йорданов подписа договор за реализацията на проект  „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“, снимка 1

Кметът на Добрич Йордан Йорданов и Министър Борислав Сандов подписаха днес договор за реализацията на проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, Процедура № BGENVIRONMENT-4.004, финансирана чрез Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

На територията на община град Добрич проектът предвижда доставка и монтаж на „Фотоволтаични централи“, за производство на електричество за собствено потребление в 3 детски градини. Партньори са Община Добричка, Община Крушари и GREENZONE AS, гр. Осло, Норвегия. Дейностите са свързани с разработване и прилагане на мерки, водещи до директно намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към климатичните промени. Ползвателите на инвестицията ще бъдат над 500 души, включително деца и преподаватели. До момента на територията на обектите няма прилагана подобна мярка. Общата стойност на бюджета по проекта е 706 728.84 лв. с ДДС

В тази стойност се включват следните разходи:

-              Разходи за доставка и монтаж на „Фотоволтаични централи“, за инсталиране на покривно пространство на сгради на ДГ на територията на Община град Добрич - 159 363.48 лв. с ДДС;

-              Разходи за доставка и монтаж на „Фотоволтаични централи“, за инсталиране на покривно пространство на сгради на територията на Община Добричка – 159 347.16 лв. с ДДС;          

-              Разходи за доставка и монтаж на „Фотоволтаични централи“, за инсталиране на покривно пространство на сгради на територията на с. Крушари - 159 347.16 лв. с ДДС;

-              Разходи за партньора ГРИЙНЗОУН АД -     58 803.75 лв. с ДДС;

Бюджетът включва и разходи за екип, обучения на експерти от всички общини и др. 

Нагоре