Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните социални услуги на общинско и областно ниво, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет.

Документите са публикувани на следния линк: https://www.dobrich.bg/bg/info_pages/17699

В тази връзка, на 06.04.2023 г., от 16,00 часа, в голяма заседателна зала на Общината, Кметът на Община град Добрич кани местната общност и всички заинтересовани страни на публична дискусия по темата.

Нагоре