Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно информационен център - участници в професионален и педагогически тренинг

Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно информационен център - участници в професионален и педагогически тренинг    , снимка 1

На 7 и 8 юли в Балчик Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно информационен център проведоха професионален педагогически и психологически тренинг на тема: "Алтернативни програми, методи и техники при работа с деца и младежи от рискови групи". Методите на обучението са интерактивни, базирани на активни дискусии, групова работа, екипна активност, мозъчна атака, решаване на казуси, презентации, самоанализ и симулативни ролеви игри. Тези подходи дават възможност за колаборация между участниците, така че да се създаде подходяща среда за диалог. Водещи на обучението бяха Елена Маджарова и Генадий Матвеев от столичния ПИЦ.

Нагоре