Oбществено обсъждане за частично изменение на ОУПО на град Добрич

По молба на възложителя Община град Добрич публикува съобщение за обществено обсъждане:

                                                                                УВЕДОМЛЕНИЕ

от Емине Мустафа Асан от град Добрич, адрес: гард Добрич, ул. „Агликина поляна“ 23, тел.0899869739

Съгласно чл.127 ал.1 от ЗУТ, Ви уведомявам, че се организира обществено обсъждане за частично изменение на ОУПО на град Добрич, касаещо имот с № 72624.207.14.

Същото ще се проведе на 01.03.2021г. от 10 часа в офиса на „Нели брокърс 74“ ЕООД град Добрич, находящ се на ул. „Суха река“ №20а.

С проекта може да се запознаете тук.

Нагоре