Заседание № 20 на 28.05.2013 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно задание за изработване на Общ устройствен план (ОУП) на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

2. Предложение за продължаване на договор № 86 от 14.08.2008 г. за предоставяне на концесия на общински нежилищен имот, публична общинска собственост - "Аптека - традиционни мехлеми, сиропи, билкови лекарства", находящ се в АЕМО "Стария Добрич" град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по бул. „Трети март" № 54.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

4. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот в ЖК "Дружба".

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

5. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, в сграда с идентификатор 72624.626.4954.1 (Детска ясла № 4) по ул. Любен Каравелов, 55.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

6. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, за поставяне на Рекламно - информационен елемент по ул. България, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

7. Предложение за предоставяне за възмездно ползване на терен за монтиране на базова станция на GSM оператор в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

8. Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-ХІІ-4592 в кв. № 809 на ЦГЧ град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Плмен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

9. Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПР за УПИ-І за „Търговия, услуги и озеленяване" в кв. № 38 на ЖК „Балик - Йовково - Юг", град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно издаване на Запис на Заповед/банкова гаранция за авансово плащане по проект „Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на Градски парк „Свети Георги" BG161PO001/1.4.09-0007, Оперативна програма „Регионално развитие".

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

11. Други:

11.1. Опрощаване на дължими държавни вземания на Ивелина Желязкова.

11.2. Опрощаване на дължими държавни вземания на Маргарита Василева.

 

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.38° C облачно
Нагоре