е-Услуги без електронен подпис


Деловодна справка

Подаване на заявление за достъп до обществена информация

Подаване на сигнали и предложения до Община град Добрич

Система за подаване на сигнали за нередности

Пощенска кутия за сигнали срещу корупция в общинска администрация

Записване за приемен ден на ръководството

Издаване на маршрутен пропуск за движение по забранени улици

Подаване на искане и предложение за отсичане и кастрене на дървета и храсти

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община град Добрич

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Издаване на удостоверение за граждански брак - дубликат

Издаване на удостоверение за наследници

Теглене на образец на заявление за услуга

Плащане на дънък сгради и такса смет през сайта на Epay.bg

Заявление за електронни купони и онлайн заверка към детска млечна кухня град Добрич

Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски заведения на територията на Община град Добрич

Онлайн регистрация на родители на децата, посещаващи детски ясли в община град Добрич

Онлайн регистрация на  родители на децата, посещаващи детски градини в община град Добрич

 

Вие можете да получите е-услуги, като подадете on-line искане и документи. Община град Добрич се ангажира да Ви отговори в срок, като разчита на Вашето коректно отношение и подадени данни.

Формулярите, които подавате, без да са подписани с електронен подпис, са с неофициален характер и нямат доказателствена стойност!

Какво Ви е необходимо?

 • Реален e-mail адрес за връзка

Какво трябва да направите?

 • Да попълните избраната е-форма. 
 • Да посочите в е-формата начина на плащане и желания начин на получаване на изготвения документ. С вариантите можете да се запознаете тук.
 • Да изпратите е-формата.
 • Необходимо е да потвърдите желанието си за използване на услугата при получаване на автоматично съобщение след одобрение. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече от датата на Вашето потвърждение.
 • Да заплатите таксата за исканата услуга по един от посочените начини.

 Общинска администрация ще извърши проверка за валидността на попълнените данни.

Какво получавате?

 • Входящия номер и датата на регистрация на Вашия документ;
 • Код за достъп, който може да ползвате за проверка на движението на документа.

За да приемем за обработка Вашите документи, те трябва да отговарят на следните условия:

 • Документите да са текст или електронна таблица във формат за Microsoft Office или PDF, както и изображения във формат JPEG;
 • В документите да е посочен валиден електронен адрес за кореспонденция;
 • Документите да не съдържат криптиран текст;
 • Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси.

За контакти:

 • тел. 058/ 600-395 вътр.235 - Началник отдел „Център за услуги и информация"
 • тел. 058/600-395 вътр.265 - Деловодство на Община град Добрич

Доброволно предоставените от потребителите на този сайт данни са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и като такива попадат под специален режим на защита. Личните данни се използват само за целите, за които са предоставени и се обработват и съхраняват от Община град Добрич при строго спазване разпоредбите на закона. Ползването на сайта и регистрацията в него е доброволна.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
16.09° C облачно
Нагоре