Възможни начини за плащане на услугата и получаване на готовия документ

заплащане:

  • на Касата на Община град Добрич на ул. „България" 12;
  • по банков път по сметка на Община град Добрич, както следва:

Общинска Банка АД клон Добрич
Ул. „Независимост" №14

Сметка IBAN: BG06SOMB 91308410000644
BIC SOMBBGSF

Кодове по видове плащания

или изберете от списъка Код за вид плащане за следните услуги:

Основание за плащане

Вид плащане

Издаване на скица- виза за проектиране

448001

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ

448001

Издаване на маршрутен пропуск за движение по забранени улици

447000

Подаване на искане и предложение за отсичане и кастрене на дървета и храсти

446500

Издаване на удостоверение  за съгласие за продажба на съсобствен имот с Община град Добрич

448007

Издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка за признаване право на собственост - Снабдяване с необходимите писмени доказателства за установяване на правото им на собственост по реда на чл. 483 от Гражданскопроцесуалния кодекс"

448001

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община град Добрич

448007

Подаване на заявление за достъп до обществена информация

447000

Издаване на удостоверение за граждански брак - дубликат

448007

Издаване на удостоверение за наследници

448007

Настоящ адрес - адресна регистрация

448007

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

448007

 

Пример за попълнена вносна бележка

Пример за попълнена вносна бележка

получаване на готовия документ:

  • чрез лицензиран пощенски оператор;
  • в Центъра за услуги и информация при Община град Добрич на ул. „България" 12.

 

Община град Добрич предоставя услуга по електронен път чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на държавната администрация:

9000

Заявление за заплащане на глоба по електронен път

Прикачени файлове

Актуално

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“

29.11.2021

Община град Добрич уведомява, че във връзка с извършваните строителни дейности по ул. „Димитър Ковачев“ и спешна необходимост от почистване на канализационна мрежа по улицата, утре 30.11.21 г. ще бъде спряно водоподаването...

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“
ВИЖ ДОБРИЧ
3.24° C разкъсана облачност
Нагоре