Изтичат сроковете за плащане на местни данъци и такси

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми съграждани,

 

Община град Добрич Ви уведомява, че :

 

На 31 януари 2014 г. изтича срокът, в който лицата подлежащи на облагане с патентен данък през 2014 г. :

са длъжни да подадат данъчна декларация за облагане с патентен данък през 2014 г.
могат да платят първа вноска за патентен данък за 2014 г.;
имат право да платят задължението за патентен данък за цялата 2014 г. с 5 на сто отстъпка.

На 30 януари 2014 г. изтича срокът, в който задължените за внасяне на туристически данък лица, подават декларации за облагане с туристически данък за предходната календарна година – 2014 г.
От 01 март 2014 г. до 30 юни 2014 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху превозните средства за 2014 г.;
От 01 март 2014 г. до 30 април 2014 г. тече срокът, в който се плащат задълженията за данък върху превозните средства за цялата 2014г. с 5 на сто отстъпка.
От 01 март 2014 г. до 30 юни 2014 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2014 г.
От 01 март 2014 г. до 30 април 2014 г. тече срокът, в който се плащат задълженията за ДНИ и ТБО за цялата 2014 г. с 5 на сто отстъпка.
На 31 март 2014 г. изтича срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче.

 

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

касово - в касата на дирекция “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.00 часа и в касите на Easy Pay в цялата страна;
безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

  IBAN сметка           -           BG 06 SOMB 9130 84 10000644

              банков код   -           SOMBBGSF

            “ Общинска банка ” АД - Добрич

код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти   -  44 21 00

код за вид плащане - такса за битови отпадъци               -  44 24 00

код за вид плащане – данък върху превозните средства  -  44 23 00

код за вид плащане – патентен данък                                -  44 14 00

код за вид плащане - такса за притежаване на куче       -  44 80 13

 

 

Справки могат да се правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич и на телефони : 603 196 и 602 314.       

Актуално

Европейска инициатива „Нощ на литературата“ – четене на съвременна европейска литература

12.05.2021

12 май 2021 г. 17.00 ч. – 20.30 ч.   Скъпи приятели, предстои Нощта на литературата. Очакваме Ви в Регионална библиотека „Дора Габе“, Дом-паметник „Йордан Йовков“ и Музея в Градски парк...

Европейска инициатива „Нощ на литературата“ – четене на съвременна европейска литература
ВИЖ ДОБРИЧ
10.91° C облачно
Нагоре