Обява за длъжността "Медицинска сестра" в ЦНСТДМУ

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания обявява свободно работно ямсто да длъжността: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Област на дейност: социални дейности;
1.2. Цел на длъжността: Грижа за здравето на децата и младежите, настанени в ЦНСТДМУ. Организира и провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори, свързани със здравословното състояние на децата и младежите.
1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен бакалавър, професионален бакалавър;
1.4. Години професионален опит: 3 години професионален опит;

2. Необходими документи за кандидатстване:
2.1. Заявление за участие (свободна форма);
2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
2.3. Автобиография;
2.4. Копие от документи, удоствоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:
Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, ж.с. "Балик - Йовково Юг" № 72, в стаята на директора, всеки делничен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа.
Телефон за контакти: 0893 331 150.

4. Срок за подаване на документи: 25.11.2016 г.

5. Етапи:
5.1. Подбор по документи.
5.2. Събеседване с допуснатите кандидати;
След подбора по документи информация за допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикувана на Официалната електронна страница на Община град Добрич.
С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време осем часа.
Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
24.6° C предимно ясно
Нагоре