Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Детегледач" в Детска ясла “Първи юни“ №6

ПРОТОКОЛ

Днес, 05.12.2016г. комисия назначена със заповед № 01/ 05.12.2016 година  на  директор на детска ясла №6 гр.Добрич

Председател – Гинка Димитракиева  - рехабилитатор в детска ясла №6

1. Нели Желева – Главен експерт“Кадрова политика“

2. Даниела Тодорова – ЗАС в детска ясла №6  

проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността детегледачка в Детска ясла “Първи юни“ №6

За участие документи са подадени от :

 

 1.Снежана Йорданова Коева

 2.Ивелина Йорданова Колева

 3.Еленка Георгиева Божилова

 4.Лазарина Миткова Лазарова

 5.Добринка Димитрова Димова

 6.Марияна Жечева Тодорова

 7.Ваня Тодорова Манолова

 8.Соня Йорданова Йовкова

 9.Геновева Христова Тодорова

10.Веселина Димитрова Петрова

11.Галя Василева Станчева

12.Христина Димитрова Семова

13.Ивелина Георгиева Иванова

14.Дарина Димитрова Иванова

15.Маринка Василева Червенкова

16.Марияна Димитрова Стоянова

17.Росица Вълкова Петрова

18.Антоанета Димитрова Георгиева

19.Надежда Владимирова Трифанова

20.Валентина Иванова Атанасова

21.Мария Стефанова Денчева

22.Диляна Ванева Мързъкова

23.Красимира Николова Костадинова

След като разгледа депозираните документи  за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията  посочени в обявата, комисията реши да допусне  до втори етап от подбора – събеседване следните кандидати:

  1.Снежана Йорданова Коева

 2.Ивелина Йорданова Колева

 3.Лазарина Миткова Лазарова

 4.Марияна Жечева Тодорова

 5.Ваня Тодорова Манолова

 6.Геновева Христова Тодорова

7.Галя Василева Станчева

8.Христина Димитрова Семова

9.Ивелина Георгиева Иванова

10.Дарина Димитрова Иванова

11.Маринка Василева Червенкова

12.Марияна Димитрова Стоянова

13.Росица Вълкова Петрова

14.Надежда Владимирова Трифанова

15.Валентина Иванова Атанасова

16.Мария Стефанова Денчева

17.Диляна Ванева Мързъкова

18.Красимира Николова Костадинова

 

Комисията реши да не допусне до събеседване :

1.Еленка Георгиева Божилова- не представени документи съгласно обявата

2.Добринка Димитрова Димова - не представени документи съгласно обявата

3.Соня Димитрова Йовкова - не представени документи съгласно обявата

4.Веселина Димитрова Петрова - не представени документи съгласно обявата

5.Антоанета Димитрова Георгиева - не представени документи съгласно обявата

Кандидатите ще бъде уведомени за датата и мястото на провеждане на събеседването.

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
16.64° C разкъсана облачност
Нагоре