Обява за длъжността "Младежки медиатор" по Национална програма "Активиране на неактивни лица"

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ обявява свободно работно място за заемане на позицията „ Младежки медиатор” по Национална програма „ Активиране на неактивни лица”, изпълнявана по компонент 1 „ Работа с неактивни лица” от Агенция за заетостта.

 

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Основни изисквания

да са регистрирани безработни младежи до 29 годишна възраст и имат завършено висше образование по специалността в областта на социалните, педагогическите, хуманитарните, стопанските дейности;

да притежават добри комуникативни умения и умения за работа в екип;

да притежават компютърна грамотност;

да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

да имат  желание и възможност да участват в обучение за обявената позиция;

 

Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

Познания по законовата уредба в областта на заетостта, образованието, обучението на възрастните, социалното подпомагане и др.

знания за програми, насърчителни мерки, финансирани от държавния бюджет, за схеми, реализирани със средствата на Европейските структурни фондове в посочените области.

 

Условия на поканата

Заинтересованите кандидати следва да представят в Информационен център – деловодство на Община град Добрич, ул.” България” 12 заявление по образец публикуван в сайта на Община град Добрич, копие от диплом за завършено висше образование, професионална автобиография – европейски формат.

 

Срок за подаване на документи –  от 15.12  до 20.12.2016 г. не по-късно от 12.00 ч.

Подборът ще се извърши от Комисия, назначена от Кмета на Община град Добрич в два етапа:

Подбор по документи  -  до 17.00ч. на 20.12.2016г.

Провеждане на интервю  -  на 21.12.2016г.

Окончателно класиране на кандидатите ще се извърши до 23.12.2016г. и ще бъде обявено на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Място на  работа

След подбора, класираното на първо място лице ще бъде назначено на трудов договор  по заместване  в общинска администрация град Добрич на длъжност

 „Младши специалист, младежки медиатор” за осъществяване на дейности по индентифициране, достигане до и активиране на млади хора, които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ.

Актуално

Нова заповед на кмета за дейността на социалните услуги от 10.08.2020 г.

07.08.2020

  ЗАПОВЕД № 1120 Град Добрич, 07.08.2020 г.      На основание чл. 44 ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, Заповед № РД-01-446/31.07.2020г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с влошената...

Нова заповед на кмета за дейността на социалните услуги от 10.08.2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
27.5° C разкъсана облачност
Нагоре