Обява за длъжността "Концерт-майстор" в Камерен оркестър гр.Добрич

Обявление

Дирекция ,,Хуманитарни дейности” гр.Добрич

обявява свободно работно място за длъжността концерт-майстор

в Камерен оркестър гр.Добрич

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  1. 1 Област на дейност: Творческа и изпълнителска дейност в областта на музикалното изкуство;
  2. 2  Цел на длъжността: Участва в реализирането на художествената и творческата дейност на Камерен оркестър  и на културната политика на Община град Добрич в областта на музикалното изкуство;
  3. 3 Изискваща минимална степен за завършено образование: Висше;

      1.4  Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: Музикално изкуство /сценично изкуство/;

      1.5  Години професионален опит:  5 години стаж;

      1.6  Допълнителни изисквания: професионална и комуникативна компетентностмения за работа в екип;

2. Необходими документи за кандидатстване:

       2.1  Заявление за участие/образец/;

       2.2  Документ за самоличност

       2.3  Автобиография;

       2.4 Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

        2.5  Копие на документ за завършено образование;

3.  Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Дирекция ,,Хуманитарни дейности”   гр.Добрич, ул.,,Независимост” № 7, етаж 7, стая 711 всеки делничен ден от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа.  Лице за контакт: Снежана Атанасова, телефон за контакт 058/602103;

4. Срок за подаване на документите: от 04.01 до 10.01.2017 година включително

5. Етапи на подбора

          5.1 Практически изпит-всеки кандидат да подготви: Вивалди  ,,Годишните времена” - за солова партия

          5.2 Събеседване с допуснатите кандидати

Допуснатите до практически изпит и събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл.67, ал.1 от КТ  и във връзка с чл.70, ал.1 уговорен в полза на работодателя. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в дирекция,,Хуманитарни дейности”,в Корпус 3 /бивш Партиен дом/, ет.7,стая 711.

 

 

 

Актуално

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“

29.11.2021

Община град Добрич уведомява, че във връзка с извършваните строителни дейности по ул. „Димитър Ковачев“ и спешна необходимост от почистване на канализационна мрежа по улицата, утре 30.11.21 г. ще бъде спряно водоподаването...

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“
ВИЖ ДОБРИЧ
1.46° C облачно
Нагоре