Обява за длъжността "Учител" в ДГ № 29 „Любимка"

Детска градина № 29 „Любимка” град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „учител в детска градина“

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Предучилищно  образование.

1.2. Цел на длъжността: Обучение и възпитание на деца от 3 до 7 годишна възраст и подготовката им за училище - формиране на знания, умение, навици, отношения и ценности; опазване живота и здравето им. Планиране, подготовка, организиране и анализиране на образователния процес. Работа с родители.

1.3. Образователна степен: висше „Магистър“и „Бакалавър”; “Професионален бакалавър“.

1.4. Специалност: Предучилищна педагогика; Предучилищна педагогика с чужд език; Предучилищна и начална училищна педагогика.

1.5. Професионален опит: предимство да  имат опит за работа.

1.6.  Допълнителни изисквания: предимство - компютърни умения – Word, Excel, РР презентации; владеене на  английски език; ПКС; работа по проекти, организаторски умения, отговорност, екипност.

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2.Копие от документи за придобита образователна степен; професионално-квалификационна степен, допълнителна квалификация.

2.3.  Професионална автобиография.

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

2.5. Мотивационно писмо

3. Място за подаване на документите: Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Детска градина № 29 „Любимка” град Добрич на адрес ЖК “Балик”, ул. "Теменуга" до бл. 24 в делничен ден от  8.30 часа до 13:30 часа ,

Лице за контакти: Румяна Павлова, директор на Детска градина № 29

 Телефон за контакти: 058/66 52 47

4. Срок за подаване на документите: от 16.1.2017г. до 20.1.2017г. до 12.00 часа

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

5.2.След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за събеседване в ДГ № 29.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл. 67, ал.1 от КТ на осем часов работен ден и във връзка с чл.70, ал.1, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността  „учител в детска градина“ в Детска градина № 29 .

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
21.89° C ясно небе
Нагоре