Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Директор" на ОП "Обреден дом"

Днес, 16.01.2017 г., Комисия, назначена със Заповед № 43/16.01.2017 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: Елка Димова, Зам.-кмет ФОС, Община град Добрич

и членове на комисията:

  1. Калина Георгиева, Секретар на Община град Добрич;
  2. Росица Маркова - Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;
  3. Петър Енев – Старши експерт в дирекция ИРЕФОП;
  4. Жулиета Христова – Младши експерт АБДЧР в дирекция БФ,

проведе защита на концепция и събеседване с кандидатите за длъжността „Директор“ на Общинско предприятие „Обреден дом“ при Община град Добрич.

Въз основа на Протокола от 19.12.2016 г. до защитата са допуснати:

 

1. Адриана Райнова Иванова-Георгиева

2. Румена Георгиева Маринова

3. Ивайло Георгиев Кръстев

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и концепция, защитена от кандидата, и проведеното събеседване, съгласно критериите в Правилата за провеждане на конкурса. Председателят на комисията запозна кандидатите с реда на провеждане на конкурса и в тяхно присъствие бяха отворени пликовете с концепциите.

Кандидатите се явиха за събеседване по реда на подаване на документите.

След защитата и проведеното събеседване, всеки член от комисията вписа оценките си по 6-балната скала в отделни за всеки от кандидатите карти - Приложение №1 (приложени към протокола).

Съгласно Правилата за провеждане на конкурса окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на

комисията. Кандидатите участват в класирането, ако са получили не по-малко от 60% от максималния възможен резултат – 180 точки -108 точки.

След попълване на оценъчните карти и сумирането на резултатите, окончателния резултат от конкурса за директор на Общинско предприятие „Обреден дом“, е както следва:

Трите имена на кандидата

Резултат

 

1. Румена Георгиева Маринова

76 точки

2. Адриана Райнова Иванова-Георгиева

65 точки

3. Ивайло Георгиев Кръстев

56 точки

 

Съгласно постигнатите резултати от проведената защита на концепция и събеседване, и недостигнат минимум от 108 точки комисията реши, че не класира нито един от кандидатите.

Актуално

Възстановява се движението на градския транспорт по ул. "Орфей"

21.03.2023

От утре, 22.03.2023 г., се възстановява движението на автобусните линии 111, 170, 176 и 306 по ул. "Орфей". Благодарим на гражданите за разбирането и проявеното търпение!

Възстановява се движението на градския транспорт по ул. "Орфей"
ВИЖ ДОБРИЧ
7.09° C облачно
Нагоре