Обява за длъжността "Учител" в ДГ № 8 "Бодра смяна"

ДГ №8 „Бодра смяна” обявява свободно работно място за длъжността “Учител“

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност:  предучилищно образование

1.2. Цел на длъжността: възпитание и обучение на деца от 3 до 7 години

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Висше  образование, образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“, „Бакалавър“, „Магистър“.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: ПУП, ПУПЧЕ, ПНУП и  професионална квалификация „Детски учител“.

1.5. Години професионален опит: до и над 10 години стаж по специалността.

1.6. Допълнителни изисквания: много добри компютърни умения; владеене на чужд език–английски, руски; комуникативност; отговорност; работа в екип.

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за завършено образование и квалификация

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ №8 „Бодра смяна“,ул. „Ген.Колев“  №13, всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа.

Лице за контакти:  Мария Андонова – ЗАС;  Телефон за контакти: 058/602 331

4. Срок за подаване на документите: от 13.02.2017г. до  20.02.2017 год. -  12.00 часа

5. Етапи на подбора:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избраните кандидати ще бъде сключен  трудов договор на основание чл.67,ал.1, т. 1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ (срок за изпитване)  на осем часов работен ден.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ№8 „Бодра смяна“, гр. Добрич, ул. „Ген.Колев“ №13

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
24.85° C ясно небе
Нагоре