Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Детегледач" в ДЯ № 1 "Здраве"

Днес, 14.02.2017 г. в 10.00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 5/ 06.02.2016 г. на  в.и.д Директор на Детска ясла „Здраве“ №1 в състав:

Председател: Даниела Рафаилова –Педагог

и членове:

1.  Нели Желева–Главен експерт „Кадрова политика“

2.Ваня Станева-мед.сестра

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността детегледач в Детска ясла „Здраве“град Добрич.

Документи за участие са подадени от:

1.Златина Иванова Иванова

2.Несрин Илязова Мурадова

3.Галя Василева Станчева

4Детелина Божанова Тодорова

5.Соня Йорданова Йовкова

6.Йорданка Василева Стефанова

7.Добринка Димитрова Димова

8.Диляна Ванева Мързъкова

9.Дияна Ангел Киркорян –Николова

10Лазарина Миткова Лазарова

11.Марина Ангелова Василева

12.Пепа Иванова Колева

13.Гинка Георгиева Василева

14.Ивелина Костадинова Куртива 

15.Красимира Стоянова Маринова

16.Гинка Илиева Иванова

17.Светлана Величкова Колева

18.Маргарита Славова Вълкова

19.Севдалина Жекова Пасева-Богданова

20.Валя Колева Славова 

21.Милена Ганчева Карагеоргиева

22.Величка Георгиева Иванова

23.Светла Йорданова Иванова

24.Елена Енева Кателиева

25.Кремена Иванова Божинова

26.Геновева Христова Тодорова

27.Мария Колева Митева

28.Людмила Вержилова Василева

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

1.Златина Иванова Иванова

2Детелина Божанова Тодарова

3. Соня Йорданова Йовкова

4.Йорданка Василева Стефанова

5. Добринка Димитрова Димова

6. Диляна Ванева Мързъкова

7. Дияна Ангел Киркорян –Николова

8. Лазарина Миткова Лазарова

9. Пепа Иванова Колева

10. Гинка Георгиева Василева

11. Ивелина Костадинова Куртива   

12. Красимира Стоянова Маринова

13. Гинка Илиева Иванова

14. Светлана Величкова Колева

15. Маргарита Славова Вълкова

16 Севдалина Жекова Пасева-Богданова

17 Валя Колева Славова 

18. Милена Ганчева Карагеоргиева

19. Светла Йорданова Иванова

20 Кремена Иванова Божинова

21. Геновева Христова Тодорова

22 . Мария Колева Митева

23. Людмила Вержилова Василева

 

Комисията реши да не допусне до събеседване:

        -Несрин Илязова Мурадова –непълен комплект документи

        -Галя Василева Станчева - непълен комплект документи

        -Марина Ангелова Василева - непълен комплект документи

        -Величка Георгиева Иванова - непълен комплект документи

        -Елена Енева Кателиева - непълен комплект документи    

Събеседването ще се проведе на 15.02.2017 г. в 9,00 часа в Детска ясла „Здраве“ №1. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Премиера на книгата „Да пребродиш хоризонта“ от Емилия Милушева

19.10.2020

На 20 октомври т. г. (вторник) от 17.30 ч. в Галерия „Георги Петров“  Емилия Милушева ще представи на почитателите си своята книга „Да пребродиш хоризонта“  (Записки от непознати и далечни страни)....

Премиера на книгата „Да пребродиш хоризонта“ от Емилия Милушева
ВИЖ ДОБРИЧ
14.49° C ясно небе
Нагоре