Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Педагог" в ДЯ № 5 "Пролет"

Днес, 17.02.2017 г. комисия назначена със заповед №6 /15.02.2017 година на Кина Драгнева- Директор на ДЯ №5 „Пролет“- град Добрич в състав:

Председател – Павлина Маринова, Педагог в  ДЯ № 5 „ Пролет“

и членове:

Нели Желева- Човешки ресурси, ДХД,

Величка Андреева- Мед. сестра в ДЯ № 5 „ Пролет“,

Мария Боянова- Мед. сестра в ДЯ № 5 „ Пролет“,

Снежана Алексиева- Педагог в  ДЯ № 5 „ Пролет“,

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността ПЕДАГОГ в ДЯ №5 „Пролет“- град Добрич.

До събеседването за длъжността са допуснати:

1.Петя Симеонова Хаджиева

2. Иванка Стратиева Атанасова

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе следните шест предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите):

Каква е вашата мотивация за смяна на работното място?

Опишете задълженията на педагога в детската ясла, съобразно длъжностната характеристика.

Опишете дневния режим в детската ясла.

Какви са вашите виждания за взаимоотношенията между участниците в педагогическия процес?

Как смятате да работите в екип в детската ясла и детската група?

Изпълнете детска песен.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

1. Иванка Стратиева Атанасова                                   181 точки

2. Петя Симеонова Хаджиева                                          101 точки

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Възстановява се движението на градския транспорт по ул. "Орфей"

21.03.2023

От утре, 22.03.2023 г., се възстановява движението на автобусните линии 111, 170, 176 и 306 по ул. "Орфей". Благодарим на гражданите за разбирането и проявеното търпение!

Възстановява се движението на градския транспорт по ул. "Орфей"
ВИЖ ДОБРИЧ
7.26° C слаб дъжд
Нагоре