Обява за длъжността "Работник поддръжка" в Център за защита на природата и животните

ОБЯВЛЕНИЕ

ОП „ЦЕНТЪР ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА И ЖИВОТНИТЕ“ ГР. ДОБРИЧ

обявява свободно работно място за длъжността „ РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА“

 

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
  1. Област на дейност:  - Ботанически и зоологически природни паркове и градини.
 • Почистване, поддържане на  подслоните на животните и  прилежащите  терени и тревни площи, както и съоръженията в центъра.
 • Осигурява правилна експлоатация и своевременен ремонт на видовете оборудване и инсталации. Следи спазването на правилника за вътрешния ред.
  1. Цел на длъжността:
 • Да работи за поддържане на ЦЗПЖ в изряден и привлекателен вид за неговите посетители.
 • Да осигурява оптимални условия за живот на животните, подслонени в зоологическата градина и поддържа висок стандарт на стопанисване.
  1. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно образование .
  2. Години професионален опит: желателно е минимум 1 год.
  3. Допълнителни изисквания:
 • способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
 • Умение за работа в екип;
 • Способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;
 • Стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал
 1. Необходимите документи за кандидатстване:
  1. Заявление за участие / свободна форма /;
  2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
  3. Автобиография;
  4. Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация;
  5. Копие от документ за трудов стаж.
 1. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване личнов Общинагр.Добрич, ул. България № 12, всеки делничен ден от 08:00 часа до 14:30 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“ ет.1.

Лице за контакт: Севдалина Венкова

Телефон за контакт: 058 602850

 1. Срок за подаване на документите:  17.03.2017 г.
 2. Етапи на подбора:
  1. Подбор по документи.
  2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи до събеседване кандидатите ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основаниечл.67 ал.1 т. 1от КТ, във връзка с чл.70, ал.1/ срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя / за осем часов работен ден.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в сградата на Община град Добрич в „ Център за услуги и информация“.

С длъжностната характеристика можете да се запознаете тук.

Актуално

Заповед на кмета на Добрич относно работата на Дневните центрове на територията на града

03.08.2020

  ЗАПОВЕД №1073 Град Добрич, 03.08.2020 г.    На основание чл. 44 ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, Заповед № РД-01-446/31.07.2020г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с влошената...

Заповед на кмета на Добрич относно работата на Дневните центрове на територията на града
ВИЖ ДОБРИЧ
25.53° C предимно ясно
Нагоре