Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Гл. счетоводител" в ОП "Комуналстрой"

Днес, 24.03.2017 г. комисия назначена със заповед № 313/24.03.2017 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Елка Димова, Зам.-кмет ФОС на Община град Добрич;

и членове:

1. Мартина Герджикова – Експерт, дейност ДДВС в Община град Добрич;

2. Борислав Борисов – Директор на ОП „Комуналстрой”

3. Николинка Михайлова – Гл. счетоводител в Община град Добрич

4. Теодор Атанасов – Строителен надзор в ОП „Комуналстрой”,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „Главен счетоводител” в ОП „Комуналстрой”.

До събеседването за длъжността са допуснати:

  1. Антония Ангелова Василева;
  1. Виолета Стоянова Хинева;
  1. Елисавета Божидарова Енева;
  1. Красимира Великова Кунчева – Шопова
  1. Мариян Георгиев Колев
  1. Милен Петров Лунчев
  1. Пламенка Иванова Колева
  1. Тодор Балчев Тодоров
  1. Янка Димова Станева

 

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

 

1. Тодор Балчев Тодоров

112  точки

2. Янка Димова Станева

107  точки

3. Пламенка Иванова Колева

90 точки

4. Елисавета Божидарова Енева

88 точки

5. Виолета Стоянова Хинева

68 точки

6. Антония Ангелова Василева

65 точки

7. Милен Петров Лунчев

55  точки

8. Красимира Великова Кунчева – Шопова

25 точки

9. Мариян Георгиев Колев

25 точки

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

В Добрич бе открита паметна плоча на загиналите военнослужещи при изпълнение на служебния си дълг от 26 РАП

11.06.2021

Зам. – началникът на отбраната ген.-лейтенант Цанко Стойков и кметът на Добрич Йордан Йорданов откриха днес паметна плоча на загиналите военнослужещи при изпълнение на служебния си дълг от 26 РАП. Паметната плоча се намира в...

В Добрич бе открита паметна плоча на загиналите военнослужещи при изпълнение на служебния си дълг от 26 РАП
ВИЖ ДОБРИЧ
14.12° C ясно небе
Нагоре