Допуснати кандидати до интервю - събеседване за длъжността "Библиотекар" по заместване в Регионална библиотека "Дора Габе"

СЪОБЩЕНИЕ

 

         Днес, 03.05.2017 г. в 09.00 часа в зала 200 на Регионална библиотека  „Дора Габе”– Добрич, съгласно Заповед № 05/02.05.2017 на директора на библиотеката се събра комисия в състав:

Председател – Добринка Колева Митева – Главен библиотекар, направление БФК

Членове:      1. Галя Маринова Гочева – Главен библиотекар, в направление ББИО

                    2. Данчо Йорданов Йорданов  – Системен администратор 

 3. Галина Михайлова Димитрова – Главен счетоводител

          

Комисията проведе работно заседание за проверка по документи за допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността „Библиотекар” - по заместване в Регионална библиотека „Дора Габе”

Комисията констатира следното:

За длъжността са подали документи шест кандидати.

 

Комисията реши да допусне до събеседване всички кандидати, по реда на постъпване на заявленията:

 

  1. Даниела Цветанова Василева
  2. Росица Лазарова Лазарова
  3. Мира Петрова Христова
  4. Милена Иванова Пейчева
  5. Ана Маринова Радушева
  6. Дарина Желева Желева

 

         Събеседването с одобрените кандидати ще се проведе на 05 май 2017 г. от 10,00 часа в зала 200 на Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич.

 

Кандидатите да се явят на посоченото място в 10.00 часа с документ за самоличност и оригинал на дипломата за завършено образование за справка.

 

 

Актуално

Заповед на кмета на Добрич за преустановяване провеждането на приемни дни на кмет, кметски екип и Главен архитект

09.07.2020

  З А П О В Е Д   № 907   гр. Добрич, 9.07. 20 20 г .   На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 и...

Заповед на кмета на Добрич за преустановяване провеждането на приемни дни на кмет, кметски екип и Главен архитект
ВИЖ ДОБРИЧ
17.14° C ясно небе
Нагоре