Допуснати до интервю кандидати за длъжността "Старши юрисконсулт" в дирекция "Административно - правно, информационно и технически обслужване"

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 05.05.2017 година в малката заседателна зала на Община град Добрич от 09:30 часа, комисия в състав:

Председател: Калина Георгиева, Секретар на Община град Добрич

и членове на комисията:

  1. Росица Маркова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;
  2. Весела Димитрова – Главен експерт в отдел ОП, дирекция ИРЕФОП – правоспособен юрист;
  3. Георги Ковачев – Старши експерт в Дирекция МДТ - правоспособен юрист;

4. Христина Николова – Главен експерт ЧР в дирекция БФ,

проведе конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“ при Община град Добрич.

Въз основа на Протокола от 24.04.2017 г. към чл. 20, ал. 3 от НПКДС до теста са допуснати:

 

1. Есин Юзеир Адил

2. Филиз Гинджарова Шабанова

3. Ступак Николаев Радев

4. Янка Георгиева Димитрова

5. Марийка Никова Попова

 

На основание Заповед №372/05.04.2017 година на Кмета на Община град Добрич във връзка с чл. 25 от НПКДС, начинът на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест.

На основание чл. 27 от НПКДС на всеки кандидат е осигурен:

- лист, подпечатан с печата на Община град Добрич, на който да дава отговори по теста;

- плик - голям формат, в който да постави листа с отговорите;

- формуляр, малък формат за попълване на трите имена;

- плик - малък формат, в който кандидатът поставя формуляра, попълнен с трите му имена.

Съгласно чл. 27, ал. 3 от НПКДС на кандидатите бе обявена Системата за оценка на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.

В 09:40 часа Председателят на комисията обяви началото на конкурса и един от кандидатите изтегли чрез жребий тест №1, обяви го на всички кандидати и положи подпис на всяка страница на теста. Изтегленият вариант бе размножен и предоставен на всеки кандидат.

В 10:10 часа след като и последния кандидат предаде своя тест Председателят на комисията обяви краят на решаване на теста.

Писмените работи се поставиха в плик – голям формат, а в плик – малък формат, всеки кандидат запечата попълнения формуляр с неговото име.

След проверката на тестовете от страна на комисията, кандидатите имат следните резултати:

Трите имена на кандидата

Резултат от теста

 

1. Янка Георгиева Димитрова

24 точки

2. Филиз Гинджарова Шабанова

23 точки

3. Ступак Николаев Радев

19 точки

4. Есин Юзеир Адил

16 точки

5. Марийка Никова Попова

15 точки

 

Съгласно Системата за оценка на резултатите, резултат над минималния от 20 точки са постигнали:

 

Трите имена на кандидата

 

1. Янка Георгиева Димитрова

2. Филиз Гинджарова Шабанова

и същите са допуснати до провеждане на интервю.

Успешно издържалите теста кандидати, съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от НПКДС ще се уведомят писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

 

 

 

Актуално

Зам.– кметът д-р Емилия Баева откри Научната конференция „(Не)познатият Йовков

30.09.2020

Национална научна конференция на тема „(Не)познатият Йовков“ се провежда в Добрич днес и утре с представители на академичната и научна общност от цялата страна. Форумът е посветен на 140 години от рождението на големия...

Зам.– кметът д-р Емилия Баева откри Научната конференция „(Не)познатият Йовков
ВИЖ ДОБРИЧ
19.01° C предимно ясно
Нагоре