Окончателни резултати от интервю/събеседване за длъжността "Библиотекар" - по заместване в Регионална библиотека "Дора Габе"

На 05.05.2017 г. в 10.00 часа в зала 200 на Регионална библиотека  „Дора Габе”– Добрич, съгласно Заповед № 05/02.05.2017 на директора на библиотеката се събра комисия в състав:

Председател – Добринка Колева Митева – Главен библиотекар, направление БФК

Членове:         1. Галя Маринова Гочева – Главен библиотекар, в направление ББИО

                     2. Данчо Йорданов Йорданов  – Системен администратор 

           3. Галина Михайлова Димитрова – Главен счетоводител

Комисията проведе интервю/събеседване с кандидатите за заемане на длъжността „Библиотекар” - по заместване.

Според утвърдените правила за провеждане на събеседването на всички кандидати бяха зададени шест еднакви въпроса, като окончателният индивидуален резултат се формира от общия сбор точки по всички критерии за оценка. В класирането участват кандидатите, получили най-малко 60 % от максимално възможния окончателен резултат (30 от макс. 50 т.).

След проведеното събеседване с всички допуснати кандидати, комисията

 

РЕШИ:

 

Кандидатът постигнал максимален брой точки е :

  1. Мира Петрова Христова          с общ резултат  - 38  точки
  1. Даниела Цветанова Василева  с общ резултат - 36 точки, се класира като резерва

 

Комисията предлага на Директора на  РБ „Дора Габе” гр. Добрич да сключи с класирания кандидат трудов договор за заместване на служител, който отсъства от работа на основание чл. 68, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда, уговорен в полза на работодателя, на 8 часов работен ден.

 

Решението на комисията с класираните кандидати ще бъде публикувано на електронната страница на Регионална библиотека „Дора Габе” http://www.libdobrich.bg, електронната страница на Община град Добрич, както и на Фейсбук страницата библиотеката.

 

С П И С Ъ К

На резултатите от събеседването, проведено  на 05.05.2017 г.

с кандидатите за длъжност „Библиотекар”- по заместване

в Регионална библиотека „Дора Габе” 

 

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

Вх. №

РЕЗУЛТАТ

1.

Даниела Цветанова Василева

ТРЗ  02-45-1 /21.04.2017

36

 

2.

Росица Лазарова Лазарова

ТРЗ  02-45-2 /21.04.2017

20

 

3.

Мира Петрова Христова

ТРЗ 02-45-3 /26.04.2017

38

 

4.

Милена Иванова Пейчева

ТРЗ 02-45-4 /28.04.2017

18

 

5.

Ана Маринова Радушева

ТРЗ 02-45-5 /28.04.2017

25

 

6.

Дарина Желева Желева

ТРЗ 02-45-6 /02.05.2017

28

 

                 

 

Актуално

Клавирен концерт на младата пианистка Мария - Десислава Стойчева

28.09.2020

На 2 октомври от 19 часа в Огледалната зала ще се състои клавирен концерт на Мария-Десислава Стойчева, организиран със съдействието на Министерството на културата и Община Добрич. Младата, но вече добре известна пианистка, лауреат на...

Клавирен концерт на младата пианистка Мария - Десислава Стойчева
ВИЖ ДОБРИЧ
23.24° C разкъсана облачност
Нагоре