Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Деловодител"

Днес, 11.05.2017 г., комисия, назначена със Заповед № 515/11.05.2017 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Калина Господинова Георгиева, Секретар на Община град Добрич

и членове:

1. Боряна Дилиянова Андреева - Директор в дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“;

2. Севдалина Великова Иванова – Началник отдел „ЦУИ“ в дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“;

3. Цветелина Тончева Енчева – Старши юрисконсулт в дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“;

4.  Жулиета Кирилова Христова – младши експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе своето заседание - първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността Главен специалист – Деловодител на II-ро работно място „Деловодство“ в отдел ЦУИ, Дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“.

Документи за участие са подадени от:

Петранка Кръстева Куманова, Красимира Викторова Наскова-Костадинова, Филка Събева Крумова, Надежда Петрова Петрова,  Гергана Петкова Георгиева, Мая Георгиева Илиева, Анелия Андреева Калева, Теодора Иванова Енчева, Ирина Мариянова Жекова, Валентина Димитрова Генчева, Вълкана Петрова Славова, Йорданка Пенева Пантелеева, Христина Красимирова Иванова, Елица Ганчева Димитрова, Марияна Димова Георгиева, Павлина Георгиева Христова, Калоян Стоянов Георгиев, Ваня Тодорова Манолова, Марина Стоянова Косева, Костадинка Добрева Добрева, Диана Георгиева Маринова, Михаела Мариянова Великова, Мария Колева Митева, Мариета Панчева Йорданова, Силвия Славова Игнатова, Зинаида Донева Пантелеева, Емилия Желязкова Атанасова, Кръстина Иванова Коларова, Параскева Николова Коларова, Даринка Жекова Добрева, Владислава Ивелинова Минчева Мирена Миленова Казанджиева, Красимира Михайлова Михайлова, Катя Стоянова Николова, Ивелина Славчева Славова, Тодорка Тончева Маринова, Севдалина Христова Борисова, Даниела Атанасова Стоянова, Пламен Димитров Алексиев, Боряна Руменова Димитрова и Дияна Петкова Петрова.

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията допуска до втори етап от подбора – събеседване следните кандидати:

Петранка Кръстева Куманова, Красимира Викторова Наскова-Костадинова,  Филка Събева Крумова,  Надежда Петрова Петрова,  Гергана Петкова Георгиева, Мая Георгиева Илиева; Анелия Андреева Калева, Йорданка Пенева Пантелеева, Христина Красимирова Иванова,    Елица Ганчева Димитрова, Марияна Димова Георгиева, Павлина Георгиева Христова, Калоян  Стоянов  Георгиев, Ваня Тодорова Манолова, Марина Стоянова Косева, Костадинка Добрева Добрева,  Мирена Миленова Казанджиева, Красимира Михайлова Михайлова, Катя Стоянова Николова, Ивелина Славчева Славова, Тодорка Тончева Маринова,Севдалина Христова Борисова, Даниела Атанасова Стоянова, Пламен Димитров Алексиев, Боряна Руменова Димитрова и Дияна Петкова Петрова.

 

Комисията не допуска до втори етап:

Теодора Иванова Енчева, Ирина Мариянова Жекова, Валентина Димитрова Генчева,  Вълкана Петрова Славова – не са представени документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;      

Диана Георгиева Маринова, Михаела Мариянова Великова, Мария Колева Митева, Мариета Панчева Йорданова, Силвия Славова Игнатова, Зинаида Донева Пантелеева, Емилия Желязкова Атанасова, Кръстина Иванова Коларова, Параскева Николова Коларова, Даринка Жекова Добрева, Владислава Ивелинова Минчева - нямат, съгласно изискванията, две годишен професионален опит в сферата на административната дейност.                                                               

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Събеседването ще се проведе на 16.05.2017 г. по групи както следва:

от 9.00 часа: Петранка Кръстева Куманова, Красимира Викторова Наскова-Костадинова,  Филка Събева Крумова,  Надежда Петрова Петрова,  Гергана Петкова Георгиева, Мая Георгиева Илиева;

от 10.00 часа: Анелия Андреева Калева, Йорданка Пенева Пантелеева, Христина Красимирова Иванова, Елица Ганчева Димитрова, Марияна Димова Георгиева, Павлина Георгиева Христова;

от 13.30 часа:  Калоян  Стоянов  Георгиев, Ваня Тодорова Манолова, Марина Стоянова Косева, Костадинка Добрева Добрева,  Мирена Миленова Казанджиева, Красимира Михайлова Михайлова, Катя Стоянова Николова;

от 14.30 часа: Ивелина Славчева Славова, Тодорка Тончева Маринова,Севдалина Христова Борисова, Даниела Атанасова Стоянова, Пламен Димитров Алексиев, Боряна Руменова Димитрова и Дияна Петкова Петрова.

 в малка зала на Община град Добрич.

 Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
-2.74° C облачно
Нагоре