Резултати от тест за длъжността началник отдел "Инфраструктура и околна среда"

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 12.05.2017 година в малката заседателна зала на Община град Добрич от  09:30 часа, комисия в състав:

Председател: Мария Качанова-Димитрова, Директор на дирекция УТИОС, Община град Добрич

и членове на комисията:

1. Росица Маркова - Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;

2. Христина Николова – Главен експерт ЧР в дирекция БФ,

проведе конкурс за длъжността „Началник отдел“ на отдел ИОС, дирекция УТИОС при Община град Добрич.

Въз основа на Протокола от 03.05.2017 г. към чл. 20, ал. 3 от НПКДС до теста са допуснати:

 

1. Емилия Желязкова Атанасова

2. Миглена Василева Драганова

3. Гюнал Изет Яйя

4. Станка Янакиева Василева

5. Митко Станев Стоев

 

На основание Заповед №410/12.04.2017 година на Кмета на Община град Добрич във връзка с чл. 25 от НПКДС, начинът на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест.

На теста не се яви Станка Янакиева Василева.

На основание чл. 27 от НПКДС на всеки кандидат е осигурен:

- лист, подпечатан с печата на Община град Добрич, на който да дава отговори по теста;

- плик - голям формат, в който да постави листа с отговорите;

- формуляр, малък формат за попълване на трите имена;

- плик - малък формат, в който кандидатът поставя формуляра, попълнен с трите му имена.

Съгласно чл. 27, ал. 3 от НПКДС на кандидатите бе обявена Системата за оценка на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.

В 09:40 часа Председателят на комисията обяви началото на конкурса и един от кандидатите изтегли чрез жребий тест №1, обяви го на всички кандидати и положи подпис на всяка страница на теста. Изтегленият вариант бе размножен и предоставен на всеки кандидат.

В 10:10 часа след като и последния кандидат предаде своя тест Председателят на комисията обяви краят на решаване на теста.

Писмените работи се поставиха в плик – голям формат, а в плик – малък формат, всеки кандидат запечата попълнения формуляр с неговото име.

След проверката на тестовете от страна на комисията, кандидатите имат следните резултати:

Трите имена на кандидата

Резултат от теста

 

1. Емилия Желязкова Атанасова

23 точки

2. Миглена Василева Драганова

19 точки

3. Митко Станев Стоев

16 точки

4. Гюнал Изет Яйя

13 точки

 

Съгласно Системата за оценка на резултатите, резултат над минималния от 20 точки е постигнала:

Трите имена на кандидата

 

1. Емилия Желязкова Атанасова

 

и същата е допусната до провеждане на интервю.

Успешно издържалият теста кандидат, съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от НПКДС ще се уведоми писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

 

 

 

 

Актуално

Заповед на кмета на Добрич за организация на движението в Деня на Добрич - 25 септември

24.09.2020

  З А П О В Е Д №1311 град Добрич 24.09.20 20 г.     На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т.4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9, ал.3 от...

Заповед на кмета на Добрич за организация на движението в Деня на Добрич - 25 септември
ВИЖ ДОБРИЧ
26.67° C предимно ясно
Нагоре