Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Деловодител" в Центъра за услуги и информация

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 16.05.2017 г., комисия, назначена със Заповед № 515/11.05.2017 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Калина Господинова Георгиева, Секретар на Община град Добрич

и членове:

1.Боряна Дилиянова Андреева - Директор в дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“;

2.Севдалина Великова Иванова – Началник отдел „ЦУИ“ в дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“;

3.Цветелина Тончева Енчева – Старши юрисконсулт в дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“;

            4.Жулиета Кирилова Христова – младши експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността Главен специалист – Деловодител на II-ро работно място „Деловодство“ в отдел ЦУИ, Дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“.

Допуснатите кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите. На събеседване не се явиха лицата Надежда Петрова Петрова и Катя Стоянова Николова.

След проведеното събеседване, комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да бъде сключен трудов договор с кандидата Севдалина Христова Борисова като най-добре представила се, от гледна точка на знания, умения и  професионален опит, свързани със задълженията на конкурсната длъжност.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Кандидатът ще бъде информиран и по телефон.

           

 

 

 

 

Актуално

Заповед на кмета на Добрич относно работата на Дневните центрове на територията на града

03.08.2020

  ЗАПОВЕД №1073 Град Добрич, 03.08.2020 г.    На основание чл. 44 ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, Заповед № РД-01-446/31.07.2020г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с влошената...

Заповед на кмета на Добрич относно работата на Дневните центрове на територията на града
ВИЖ ДОБРИЧ
19.29° C ясно небе
Нагоре