Обучение по специалност „Военен лекар” и „Военна медицинска сестра” от МУ–Варна, ВМУ–София и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”

ОБЩИНА ГРАД - ДОБРИЧ

 

разполага с информация за обучение по специалност „Военен лекар” и „Военна медицинска сестра” от МУ–Варна, ВМУ–София и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”.

 

Обучението се провежда едновременно  в МУ-Варна, ВМА и във ВВМУ, в редовна форма.

 

Специалност „ВОЕНЕН ЛЕКАР”

Възможност за обучение по специалност „Военен лекар” („Медицина” за образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” и „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” с ОКС „бакалавър”).

 

В специалност „Медицина” курсът на обучение е 6 години. След завършване на пълния курс на обучение студентите получават професионална квалификация „магистър-лекар и придобиват ОКС „магистър”.

Предимства:

 • Без такси за обучение и в двата университета;
 • Паралелно с придобиването на ОКС „магистър” по гражданска специалност „Медицина” се придобива и ОКС „бакалавър” по военна специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”.
 • Гарантирана реализация след завършване с договор за работа като военен лекар – 10 години.

 

За специалност „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво”:

Предимства:

 • По време на следването си обучаемите за военни лекари са със статут на курсанти, а след завършване на медицинското си образование придобиват  офицерско звание „Лейтенант”;
 • Специализираното  военно и военномедицинско обучение ще се осъществява във ВВМУ и ВМА – София;
 • Осигурено настаняване, хранене и униформено облекло;
 • Осигурена специализация по клинични медицински специалности, след третата година на военна служба;
 • Възможност за специализация по военномедицинска специалност веднага след започване на военната служба.

 

Към 31 декември кандидатите да са пълнолетни и не по възрастни от 23 години.

Краен срок за подаване на документи е 26.06.2017г.

 

Специалност „ВОЕННА МЕДИЦИСКА СЕСТРА”

 

Възможност за обучение по специалност „Военномедицинска сестра”

След завършване на пълния курс на обучение, който е 4 години, студентите ще получат ОКС „бакалавър” от МУ-Варна и ще завършат курс за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация в Професионалния старшински колеж на ВВМУ.

 

Предимства:

 • Без такса на обучение;
 • Паралелно с придобиването на ОКС „бакалавър” по специалност „Медицинска сестра” се придобива и военна специалност „Медицина” с четвърта степен на професионална квалификация;
 • По време на следването обучаемите за медицински сестри са със статут на кадети, а след завършването на медицинското образование придобиват старшинско звание „ старшина ІІ степен”;
 • Осигурено е настаняване, хранене и униформено облекло;
 • Гарантирана реализация след завършване с договор за работа 10 години.

 

Към 31 декември да са пълнолетни и не по-възрастни от28 години.

Краен срок за подаване на документи е 15.07.2017г.

 

Документите за кандидатстване се получават и приемат:

 • чрез сайта на МУ-Варна – www.mu-varna.bg;
 • на място в МУ-Варна (гр. Варна, ул. „Марин Дринов” №55).

 

Допълнителна информация може да получите от Военно окръжие – Добрич.

Бул. „Добруджа” №4, ет.-4; тел. за връзка – 058/ 664 764.

 

Актуално

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес

11.05.2021

Срещата се проведе в онлайн – среда чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Тя бе предшествана от редовно заседание на Комисията, създадена за оценка на...

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес
ВИЖ ДОБРИЧ
7.92° C ясно небе
Нагоре