Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Общ работник"

Днес, 02.06.2017 г. в 16,30 ч., Комисия, назначена със Заповед № РД-08-26/01.06.2017 г. на Директора на ОП Обреден дом град Добрич в състав:

Председател: Костадинка Ангелова – Организатор дейности в ОП Обреден дом

и членове:

1. Георги Ковачев – Старши експерт в Община град Добрич

2. Даниела Николова – Главен счетоводител в ОП Обреден дом,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността ОБЩ РАБОТНИК в ОП Обреден дом град Добрич.

До събеседване за длъжността са допуснати: 

Хюсеин Исмаил Хасан

Ерол Пашала Хюсеин

Злати Костадинов Енев

Светослав Петров Георгиев

Евгени Недков Георгиев

Минчо Йорданов Георгиев

По предварително уточнения  график на събеседването   се явиха

Хюсеин Исмаил Хасан

Ерол Пашала Хюсеин

Злати Костадинов Енев

 

По предварително уточнения  график на събеседването   не се явиха

        1.    Светослав Петров Георгиев

        2.    Евгени Недков Георгиев

        3     Минчо Йорданов Георгиев

Комисията оцени качествата на явилите се кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

Кандидатите се класират както следва:

Хюсеин Исмаил Хасан - 62  точки

Ерол Пашала Хюсеин – 38 точки

Злати Костадинов Енев – 26 точки

Комисията предлага на Директора на ОП Обреден дом гр. Добрич, да сключи трудов договор с класираният на първо място участник.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. България № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
-2.5° C предимно облачно
Нагоре