Допуснати до интервю кандидати за длъжността "Главен счетоводител" в дирекция "Бюджет и финанси"

Днес, 15.06.2017 година в малката заседателна зала на Община град Добрич от 10:00 часа, комисия в състав:

Председател:

Елка Димова – Зам.-кмет ФОС на Община град Добрич.

Членове на комисията:

  1. Росица Маркова Тодорова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;
  2. Снежка Денева Димитрова – Директор на дирекция БФ;
  3. Станка Николова Иванова – Финансов контрольор в Дирекция БФ;
  4. Жулиета Кирилова Христова – Младши експерт АБДЧР в Дирекция БФ,

проведе конкурс за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Бюджет и финанси“ при Община град Добрич.

Въз основа на Протокола от 08.06.2017 г. към чл. 20, ал. 3 от НПКДС до теста са допуснати:

1. Мариян Георгиев Колев

2. Виолета Стоянова Хинева

3. Антония Жулиянова Жечева

4. Антония Ангелова Василева

5. Ирина Димитрова Иванова

6. Илияна Драганова Янева

На основание Заповед №530/17.05.2017 година на Кмета на Община град Добрич във връзка с чл. 25 от НПКДС, начинът на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест.

На основание чл. 27 от НПКДС на всеки кандидат е осигурен:

- лист, подпечатан с печата на Община град Добрич, на който да дава отговори по теста;

- плик - голям формат, в който да постави листа с отговорите;

- формуляр, малък формат за попълване на трите имена;

- плик - малък формат, в който кандидатът поставя формуляра, попълнен с трите му имена.

Съгласно чл. 27, ал. 3 от НПКДС на кандидатите бе обявена Системата за оценка на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.

В 10:15 часа Председателят на комисията обяви началото на конкурса и един от кандидатите изтегли чрез жребий тест №3, обяви го на всички кандидати и положи подпис на всяка страница на теста. Изтегленият вариант бе размножен и предоставен на всеки кандидат.

В 10:48 часа след като и последния кандидат предаде своя тест Председателят на комисията обяви краят на решаване на теста.

Писмените работи се поставиха в плик – голям формат, а в плик – малък формат, всеки кандидат запечата попълнения формуляр с неговото име.

След проверката на тестовете от страна на комисията, кандидатите имат следните резултати:

Трите имена на кандидата

Резултат от теста

 

1 Мариян Георгиев Колев

  9 точки

2. Виолета Стоянова Хинева

  8 точки

3. Антония Жулиянова Жечева

25 точки

4. Антония Ангелова Василева

11 точки

5. Ирина Димитрова Иванова

13 точки

6. Илияна Драганова Янева

11 точки

Съгласно Системата за оценка на резултатите, резултат над минималния от 20 точки е постигнала:

Антония Жулиянова Жечева

и същата е допусната  до провеждане на интервю.

Успешно издържалия тест кандидат, съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от НПКДС ще се уведоми писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

Актуално

Добруджа ликува на 25 септември!

25.09.2020

25 септември – Денят на Свободата на Добрич, ще бъде отбелязан с тържественост и почит. Тази година се навършват 80 години от възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България. Юбилейна годишнина, която се чества от всички...

Добруджа ликува на 25 септември!
ВИЖ ДОБРИЧ
18.93° C разкъсана облачност
Нагоре