Обява за длъжността "Специалист озеленител" в ОБП "Устойчиви дейности и проекти"

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            ОБП „Устойчиви дейности и проекти” град Добрич обявява свободно работно място  за длъжността Специалист  озеленител  в дейност Озеленяване

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

      1.1. Област на дейност: Поддържане и развиване на зелената система на града.

      1.2. Цел на длъжността: Да провежда ефективно общинската политика за развиване и поддържане на Зелената система на града и  производството на декоративни дървета, храсти и цветя.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше – степен бакалавър;

      1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието –  озеленяване;

      1.5. Години професионален опит: предишен  опит по специалността е предимство;

      1.6. Допълнителни изисквания: да познава непрекъснато променящата се нормативна уредба по специалността

2. Необходими документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3. Автобиография;

      2.4.Копие от документи,удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит ( ако има такъв );

      

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично /или чрез пълномощник/ в ОБП „Устойчиви дейности и проекти”, ул. “Георги Измирлиев“ № 14, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа,

 

Лице за контакти: Красимира  Николова – специалист „Човешки ресурси”

Телефон за контакти: 0877 003 361

 

4. Срок за подаване на документите : 21.07 .2017 година.

 

5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати: След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда на осемчасов работен ден.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността  в ОБП „Устойчиви дейности  ипроекти”.

Актуално

Културен афиш на Община град Добрич за периода 6 - 12 юли

03.07.2020

Продължават инициативите от Културния афиш на Община град Добрич при строго спазване на всички притивоепидемични мерки, разпоредени от Министъра на здравеопазването.   КУЛТУРЕН АФИШ за периода 6 юли – 12 юли...

Културен афиш на Община град Добрич за периода 6 - 12 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
22.43° C лека мъгла
Нагоре