Обява за длъжността "Работник поддръжка" в ОП "Общински пазари"

 

Общинско предприятие „Общински пазари” град Добрич

обявява свободно работно място

за длъжността „РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА”

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Отговаря за строително-ремонтните дейности, поддръжката на търговските обекти и обектите, предоставени за стопанисване и управление на предприятието на територията на общинските пазари.

1.2. Кратко описание на длъжността:  Извършва широк кръг от ремонтни дейности при стриктно спазване на мерките за безопастност. Длъжен е при възникнали аварии да ги отстранява бързо и своевременно. Прави мотивиращи предложения за извършване на планови ремонти с оглед на сезонните особености при експлоатацията на обектите и предотвратяване на аварийни ситуации. Следи за правилната експлоатация на преместваемите съоръжения и за проблеми по стационарните обекти, стопанисвани от ОП „Общински пазари” град Добрич.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  средно-специално;

      1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието: техническа.

      1.5. Години професионален опит:  3 (три).

      1.6.  Изисквания за заемане на длъжността:

*     да познава изискванията за ел. преносна и ел. монтажна дейност;

*   да познава правилата за извършване на строително-ремонтни дейности, както и реда и  изискванията за работа с машини и съоръжения;

*     да притежава здравословно състояние, позволяващо извършване на дейността;

*     да притежава чувство за отговорност, лоялност и прецизност;

*     да не е съден и осъждан за злоупотреби.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, както и за допълнителна преквалификация (ако има такива);

      2.3. Автобиография (с посочен телефон за обратна връзка);

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на трудовия стаж и професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в счетоводството на ОП „Общински пазари” – на адрес: гр. Добрич, пл. “Македония“ № 14 (Административна сграда), всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 17.00 часа.

Лица за контакти: Десислава Стойчева, Телефон:0893 39 14 11.

     4. Краен срок за подаване на документите: 08.08.2017г.

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи;

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избраният кандидат ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1  от КТ за осем-часов работен ден и със срок на изпитване шест месеца, уговорен в полза на работодателя.

 

Актуално

Община Добрич: Поради полагане на хоризонтална маркировка се затваря за движението лявото платно на бул. "Добричка епопея"

08.03.2021

Община Добрич информира, че на 9 март от 8.30 часа поради полагане на хоризонтална маркировка по бул. „Добричка епопея“ ще бъде затворено за движение лявото платно до приключване на ремонтните дейности. Движението ще се...

Община Добрич: Поради полагане на хоризонтална маркировка се затваря за движението лявото платно на бул. "Добричка епопея"
ВИЖ ДОБРИЧ
4.58° C предимно облачно
Нагоре