Обява за длъжността "Медицинска сестра" в ДЯ №2 "РАДОСТ"

Медицинска сестра" в ДЯ №2 "РАДОСТ"

     

Детска ясла  „Радост”№2  обявява 1 свободно работно място  за длъжността медицинска сестра  

1.Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Здравеопазване

1.2. Цел на длъжността: -подпомагане  на семейства при отглеждане и възпитание на деца  от 1 до 3 годишна възраст.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър”;

 1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието : специалност - медицинска сестра  

 1.5. Години професионален опит: 1 година професионален опит по специалността ;

 1.6. Допълнителни изисквания - инициативност,творчески интереси,новаторско отношение към труда ,певчески умения,умения за работа в екип.

   2. Необходимите документи за кандидатстване:

   2.1. Заявление за участие (свободна форма);

  2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна  степен, допълнителна квалификация;

 2.3. CV-европейски формат;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността

 и областта на професионалния опит.

 2.5. Копие от УИН в БАПЗГ.

3. Място за подаване на документите:

 Кандидатите подават документите си лично в Детска ясла №2 “Радост”,

ул. „Вардар”№54 всеки делничен ден от 08:00 ч. до 13:00ч.

Телефон за контакти: 058/602 989

4. Срок за подаване на документите: от 10.07.2017г. до 11.08.2017 година.

 5. Етапи:

 5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

 

 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание  чл.67 ал.1 от КТ и във връзка с чл.70 ал.1 уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

 

 

Актуално

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион

04.06.2020

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ даде своето съгласие Община град Добрич да използва сумата от  262 440 лв. от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване по...

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион
ВИЖ ДОБРИЧ
23.8° C разкъсана облачност
Нагоре