Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Касиер паркинг" в "Синя зона" в ОБП "Устойчиви дейности и проекти"

 

                                                                                      П Р О Т О К О Л

 

Днес, 20.07.2017 г. Комисия, назначена със Заповед №  874 / 20 .07.2017 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

       

Председател: Мария  Николова  Андреева – директор на ОБП „Устойчиви дейности и проекти”,

и членове:

                      1. Добромир  Георгиев  Димитров  – ръководител  отдел „Синя зона” в ОБП „Устойчиви дейности и проекти”

                      2. Красимира  Николова  Иванова – специалист „Човешки ресурси” в ОБП”Устойчиви дейности и проекти”

проведе събеседване с кандидатите   за длъжността „Касиер паркинг”  в „Синя зона”  в  ОБП  „Устойчиви дейности и проекти”

На събеседването за длъжността се явиха  следните  кандидати  по ред на подаване на документите:

1.Мирослав  Атанасов  Димитров

2.Мирослав  Николаев  Митев

3.Стоян  Александров  Христов

4.Енчо  Димитров  Божков

5.Даринка  Атанасова  Георгиева


Комисията оцени качествата на кандидатите  въз основа на представените документи и проведеното събеседване и РЕШИ:

Предлага да се сключи трудов договор с :

1.Мирослав  Николаев  Митев

2.Стоян  Александров  Христов

3.Даринка  Атанасова  Георгиева

Като резерва е класиран следният  кандидат:

Енчо Димитров  Божков

Кандидатите   ще се информират   по телефон /електронна поща за решението на комисията.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

 

 

 

 

 

 

Актуално

Община град Добрич ще връчи Годишните награди „Добрич“ на 30 октомври от 10.00 ч. в музейното пространство „Лапидариум“

27.10.2020

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич за 2020 година бяха определени на 23 октомври т.г. от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Община град Добрич ще връчи Годишните награди „Добрич“ на 30 октомври от 10.00 ч. в музейното пространство „Лапидариум“
ВИЖ ДОБРИЧ
18.67° C ясно небе
Нагоре