Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Помощник възпитател" в ДГ № 27

Днес, 14.07.2017 г. комисия назначена със заповед  № 246/11.07.2017 г. на директора на ДГ № 27 „Славейче”гр. Добрич в състав:

Председател: Илияна Георгиева Костадинова  – главен учител в ДГ № 27  „Славейче“  и членове:

  1. Нели Петрова Желева – Гл. експерт „Кадрова политика“, Дирекция „ХД“
  2. Видка Янчева Андреева – ЗАС в ДГ № 27 „Славейче“
  3. Стефка Колева Стоянова - старши учител в ДГ № 27 „Славейче“
  4. Дарина  Денчева - медицински специалист в ДГ № 27 „Славейче“

проведе събеседване с кандидатите за длъжността помощник възпитател в ДГ № 27 „Славейче” .

До събеседването за длъжността са допуснати:

1. Детелина Илиева Георгиева – вх. № 193

2. Росинка Миткова Михайлова – вх. №196

3. Марияна Василева Няголова – вх. № 198

4. Емилия Димитрова Керева – вх. №199

 

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

До събеседване не се яви  Емилия Димитрова Керева – вх. №199. Същата пожела да се яви само на събеседване за длъжността готвач.

Всички останали кандидати се явиха на събеседване.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе следните предварително формулирани въпроси: (еднакви за всеки от кандидатите):

  1. Знаете ли в какво се състои работата, за която кандидатствате?
  2. Ако сте в група какви са Вашите задължения?  
  3. Знаете ли какво се прави при сутрешна дезинфекция?
  4. Преди да сервирате храната на децата в групата какво трябва да направите?
  5. Всеки член от комисията вписа оценките си по 5 - балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

1. Марияна Василева Няголова                                                                   100  точки

2.  Детелина Илиева Георгиева                                                                      73 точки

3.  Росинка Миткова Михайлова                                                                    45 точки

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Комисията предлага на директора на ДГ № 27 „Славейче ,да сключи трудов договор по чл. 67, ал. 1, т.1 с Марияна Василева Няголова, а по чл. 68, ал. 1,т. 3 с Детелина Илиева Георгиева

Актуално

Добруджа ликува на 25 септември!

18.09.2020

25 септември – Денят на Свободата на Добрич, ще бъде отбелязан с тържественост и почит. Тази година се навършват 80 години от възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България. Юбилейна годишнина, която се чества от всички...

Добруджа ликува на 25 септември!
ВИЖ ДОБРИЧ
13.05° C ясно небе
Нагоре