Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Готвач" в ДГ № 10

Днес, 19.04.2017 г. комисия назначена със заповед № 210-22/04.04.2017 година на директора  на ДГ№10 „Слънчице“ Добрич в състав:

Председател – Димитричка Василева Георгиева-старши учител в ДГ№10 „Слънчице“

и членове:

1. Нели  Петрова Желева –гл. експерт „Кадрова политика“ ДХД

2. Антоанета Донева Георгиева- ЗАС в ДГ №10 „Слънчице“

проведе събеседване с кандидатите за длъжността готвач в ДГ№10 „Слънчице“

На събеседването  се явиха  двамата допуснати кандидати  по ред на подаване на документите.

.

1.  Кръстинка Драганова Димитрова

2.  Павлета Филипова Няголова

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе следните пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите):

  1. Защо искате да работите като готвач в детска градина“Слънчице“ ?
  2. Какво е най- важното в екипната работа и каква е Вашата роля като ръководител на екипа?
  3. Каква е същността на НАССР системата?
  4. Как се установява ,че ястието е готово и процеса на готвене е достатъчен?
  5. Практическа задача:Да изчислят необходимите продукти по рецепта № 6 - Кекс с кисело мляко за 125 деца?

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

1. Павлета Филипова Няголова                                                             71 точки

2. Кръстинка Драганова Димитрова                                                     32 точки

Комисията предлага да се сключи договор с класирания на първо място кандидат или по реда на класиране.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

27 януари – 144 години от освобождението на Добрич от османско владичество

26.01.2022

С поклонение и поднасяне на венци и цветя пред Паметника на победата (паметник на ген.-лейтенант А. Е. Цимерман) на 27 януари от 11.00 ч. Добрич ще отбележи своето освобождение от османско владичество. Церемонията включва заупокойна...

27 януари – 144 години от освобождението на Добрич от османско владичество
ВИЖ ДОБРИЧ
° C
Нагоре