Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Шофьор" в ЦНСТДМУ

Днес, 08.08.2017 г. комисия назначена със заповед № 164/01.08.2017 г. на Директора на ЦНСТДМУ гр.Добрич

Председател – Марияна  Вълкова – социален работник в ЦНСТДМУ и членове:

Нели Желева - гл. експерт „Кадрова политика” към Д”ХД”;

Мария Жекова – домакин – касиер в ЦНСТДМУ,

Проведе събеседване с кандидата за длъжността шофьор в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания гр. Добрич. До събеседване е допуснат:

Ивелин Янков Ханджиев

Комисията оцени качествата на кандидата, въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе три предварително формулирани въпроси.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола). Окончателната оценка се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му.  

Окончателен резултат от оценяването на кандидата:

Ивелин Янков Ханджиев – 34 точки

Комисията предлага на директора на ЦНСТДМУ да бъде сключен трудов договорпо чл. 67, ал. 1, т. 1във връзка с чл.70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателяс кандидатаИвелин Янков Ханджиев.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Културен афиш на Община град Добрич за периода 6 - 12 юли

03.07.2020

Продължават инициативите от Културния афиш на Община град Добрич при строго спазване на всички притивоепидемични мерки, разпоредени от Министъра на здравеопазването.   КУЛТУРЕН АФИШ за периода 6 юли – 12 юли...

Културен афиш на Община град Добрич за периода 6 - 12 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
22.14° C разкъсана облачност
Нагоре