Обява за свободно работно място за длъжността "Учител" в ДГ №32 "Зорница"

ДГ №32 „Зорница“, град Добрич  обявява  свободно работно място за длъжността „Учител“ в детска градина

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - образование;

      1.2. Цел на длъжността: възпитание и обучение на деца от 2 до 7 годишна възраст

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, образователно-квалификационна степен „Магистър“; „Бакалавър”;

      1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието – Предучилищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Предучилищна и начална училищна педагогика.

      1.5. Години професионален опит: не се изисква

      1.6.  Допълнителни изисквания: - компютърна грамотност, владеене на  английски и руски език организаторски умения, отговорност, работа в екип.

      

 2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2.Копие от документи за придобито образование, педагогическа квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3.  Професионална автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

       3. Място за подаване на документите:

        Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 32 „Зорница“, ж.к.. „Строител“ до бл.65  на 30.08.17; 31.08.17; 01.09.17;  от 09:00 часа до 14:00 часа и на 11.09.17 г. до 12.00 ч.

Лице за контакти:Марияна Димитрова

Телефон за контакти: 058/665 223

     4. Срок за подаване на документите: 11.09.2017  година.

      5. Етапи на конкурса:

    5.1. Подбор по документи.

    5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67, ал.1, т.1 от КТ , във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на осем часов работен ден.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ №32 „Зорница“.

Актуално

Промени се предвиждат в Наредбата за организацията безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Общината

21.01.2022

За повишаване ефективността на предоставяните услуги и контролната дейност по спазване разпоредбите на Наредбата за организацията на безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на...

Промени се предвиждат в Наредбата за организацията безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Общината
ВИЖ ДОБРИЧ
-3.35° C облачно
Нагоре