Жилищно настаняване

 

Изготвен е годишният проекто-списък за настаняване в общински жилища под наем за 2022 г.

 

Община град Добрич уведомява всички граждани, които през периода: 01.07.2021 г. – 30.09.2021 г. са подали заявления за установяване на жилищни нужди, че Проекто-списъка на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общински жилища през 2022 г. е изготвен и обявен на информационното табло на 6-то работно място в Центъра за услуги и информация, както и на информационното табло пред стая 113 в Община град Добрич. С  Проекто-списъка можете да се запознаете и от тук.

Списъкът на неодобрените лица, семейства/домакинства подали заявления за настаняване в общински жилища през 2021 г., също е обявен на информационното табло на 6-то работно място в Центъра за услуги и информация, както и на информационното табло пред стая 113 в Община град Добрич. С този списък можете да се запознаете и от тук.

На основание чл. 17, ал. 3 от НРУУЖНННУРЖОЖФ на Община град Добрич, срокът, в който заинтересованите лица могат да правят възражения до Кмета на Община град Добрич по Проекто-списъка, е 14-дневен и започва да тече от датата на обявяване.

Възражения по изготвения Проекто-списък за 2022 г. ще се приемат от 21.01.2022 г. до 03.02.2022 г. /включително/.

Формуляр за подаване на възражение може да се получи и подаде на 6-то работно място в Центъра за услуги  и информация /ЦУИ/ на Община град Добрич, ул. „България” № 12 или да се изтегли от тук.

Одобрените граждани от Проекто-списъка ще бъдат включени в Окончателен списък за настаняване за 2022 г., утвърден от Кмета на Община град Добрич до 30.04.2022 г.

 

Съобщение за граждани, семейства и домакинства,  включени в списъка за настаняване в общински жилища

Всички граждани, включени в Окончателен списък за настаняване в общински жилища за 2020 г. и които към 01.03.2021 г. не са настанени в общински жилища под наем, са длъжни в периода от 1 до 31 март 2021 г. да подадат декларация по чл.7 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич.

Задължението произтича от чл.12, ал.1, т.1 от същата Наредба. Екземпляр от Декларацията се получава и подава на 6-то работно място в Центъра за услуги и информация на Община град Добрич. Декларацията може да бъде изтеглена  и от тук, и да бъде подадена на адрес: jil.dek@dobrich.bg. За допълнителна информация можете да се свържете на телефон: 058/600040 и чрез централа 058/600003-вътр.224.

         Всички граждани, които не изпълнят задължението си за подаване на актуална декларация, ще бъдат изключени от списъка за настаняване, на основание чл.14, ал.1, т.6 и ал.2 от горецитираната Наредба.

Община град Добрич

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
10.38° C ясно небе
Нагоре