Обява за 3 свободни работни места за длъжността "Учител" в ДГ №17 "Първи юни"

ДГ „Първи юни”  №17 гр. Добрич обявява 3 (три) свободни работни места  за длъжността учител/старши учител.

  1.  Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1.  Област на дейност: предучилищно образование

      1.2. Цел на длъжността: отглеждане, възпитание, обучение и социализация на деца от 2 до 7 годишна възраст

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше образование, степен „Магистър”, Бакалавър” или „Професионален бакалавър”

      1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието – Предучилищна педагогика, Предучилищна и начална педагогика, Предучилищна педагогика с чужд език

      1.5. Години професионален опит: желателно не повече от 15 години професионален опит

      1.6. Допълнителни изисквания: Няма допълнителни изисквания. Желателно – владеене на английски език

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3.  Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      2.5. Мотивационно писмо

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично /или чрез пълномощник /в ДГ „Първи юни” №17, ул. “Дуранкулак“ №9, всеки делничен ден от 08:30 часа до 15:30 часа.

  Лица за контакти: Валентина Русева – директор или Румяна Карова - ЗАС

  Телефон за контакти: 058 683410

     4. Срок за подаване на документите: от 01.09.2017 г. до 11.09.2017 г.  

     5. Етапи на подбора:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избраните кандидати ще бъде сключен трудов договор, както следва:

  • на осн. чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ, във връзка с чл. 70 ал.1 от КТ /срок за изпитване, уговорен в полза на работодателя/ на осем часов работен ден – с един кандидат
  • на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 ал.1 от КТ /срок за изпитване, уговорен в полза на работодателя/ на осем часов работен ден – с двама кандидати

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ „Първи юни” №17 в стаята на ЗАС.

Актуално

Европейска инициатива „Нощ на литературата“ – четене на съвременна европейска литература, този път и музика на живо

07.05.2021

12 май 2021 г. 17.00 ч. – 20.30 ч.               Скъпи приятели, предстои превръщането на 12 май в словесна и музикална магия. В нощта на литературата, в...

Европейска инициатива „Нощ на литературата“ – четене на съвременна европейска литература, този път и музика на живо
ВИЖ ДОБРИЧ
15.99° C ясно небе
Нагоре