Обява за свободно работно място по заместване за длъжността "Учител" в ДГ №25 "Весела"

Детска Градина №25 „ВЕСЕЛА“ обявява свободно работно място за длъжността „Учител в Детска Градина“.    

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Предучилищно образование;

      1.2. Кратко описание на длъжността: Организира и провежда възпитанието, обучението, социализацията и адаптацията на децата в съответствие с държавния образователен стандарт по предучилищно образование и съпътстващите документи.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър”; степен „Магистър“.

      1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието – ПУП, ПУПЧЕ, ПНУП, професионална квалификация детски учител;

      1.5. Години професионален опит: не се изисква

      1.6.  Допълнителни изисквания: - компютърна и чуждоезикова грамотност, умение за работа в екип, отговорност.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично /или чрез пълномощник в ДГ №25 „ВЕСЕЛА“, гр.Добрич, ж.к.“Дружба“ № 54, всеки делничен ден от 09:00 часа до 13:30 часа.

Лица за контакти: Светла Иванова, Даринка Стефанова

Телефон за контакти: 058/602495

     4. Срок за подаване на документите: от 04.09.2017г. до 07.09.2017година.

     5. Етапи на конкурса:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. чл. 67 ал.1 т.1 от КТ на осем часов работен ден..

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ №25 „ВЕСЕЛА“, гр.Добрич

Актуално

Български камерен оркестър - Добрич с концерт под палката на гост диригент Светлана Галианова

16.06.2021

На 23 юни от 18.30 ч. в Огледална зала „Нели Божкова“ Община град Добрич отново дава възможност за изява на младата Светлана Галианова на родна сцена. Светлана Галианова е родена през 1994 г. в гр. Добрич. Завършва...

Български камерен оркестър - Добрич с концерт под палката на гост диригент Светлана Галианова
ВИЖ ДОБРИЧ
18.06° C слаб дъжд
Нагоре