Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в ДГ №24 "Приказен свят"

Днес, 07.09.2017 г., комисия  назначена със Заповед №316 /29.08.2017г. в състав:

Председател –  Росица Вълчева Ганева – старши учител      

     Членове: 

1.Снежана Господинова Кателиева – старши учител и председател на НУС

2. Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич

           и Директора на ДГ№ 24 „Приказен свят” Яна Иванова Димова

проведе събеседване с допуснатите кандидати за оценяване професионалната подготовка и качества за длъжността „учител в детска градина”, съгласно Протокол от 04.09.2017 г.     

До събеседване са допуснати:

Диана Георгиева Карагеоргиева

Станислава Стоянова Петкова

Мая Руменова Скорчева

Жечка Андреева Вълева

Иглика Атанасова Влайкова – Стефанова

Стефка Филипова Александрова

Виктория Викторовна Панчева

Диана Пенева Златева

Комисията предварително формулира 10 въпроса , еднакви за всеки един от кандидатите. Всеки член от комисията оцени представянето на кандидатите  по тристепенна скала.Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на карта с въпроси за събеседване.

Въз основа на показаните професионална мотивация, делови и лични качества на кандидатите, комисията постави следните оценки от събеседването:

Станислава Стоянова Петкова – 84 точки

Виктория Викторовна Панчева – 66 точки

Диана Пенева Златева – 44 точки

Иглика Атанасова Влайкова – Стефанова – 39 точки

Диана Георгиева Карагеоргиева – 38 точки

Жечка Андреева Вълева – 31 точки

Мая Руменова Скорчева – 30 точки

Стефка Филипова Александрова – 20 точки

След приключване на събеседването, комисията предлага на Директора на ДГ №24 „Приказен свят“, град Добрич да сключи трудов договор с класираната на първо място Станислава Стоянова Петкова, на основание чл. 67, ал. 1, т.1  във връзка с чл. 70, ал.1  от КТ  в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Кандидатите ще бъдат уведомени лично за резултата от проведеното събеседване

Актуално

Културен афиш на Община град Добрич за периода 6 - 12 юли

03.07.2020

Продължават инициативите от Културния афиш на Община град Добрич при строго спазване на всички притивоепидемични мерки, разпоредени от Министъра на здравеопазването.   КУЛТУРЕН АФИШ за периода 6 юли – 12 юли...

Културен афиш на Община град Добрич за периода 6 - 12 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
22.14° C ясно небе
Нагоре