Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в ДГ №23 "Звездица"

Днес, 13.09.2017 г. комисия, назначена със Заповед  № 188/ 07.09.2017 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“ град  Добрич в състав:

Председател : Румяна Илиева – старши учител в ДГ № 23 „Звездица”

и членове:

1. Дора Минчева – гл. експерт „ПУВ”, Дирекция „ХД”,                   

2. Елеонора Желязкова – старши учител в ДГ № 23 „Звездица”

и в присъствието на Силвия Манолова – директор ДГ № 23 „Звездица":

Проведе събеседване с кандидатите за длъжността „учител“ в ДГ № 23 „Звездица“ град Добрич.

До събеседването за длъжността „учител“ са допуснати:

1.Елена Даниелова Монева

2.Даринка Кирилова Атанасова

3.Мая Руменова Скорчева

4.Диана Пенева Златева

5.Виктория Викторовна Панчева

6.Диана Георгиева Карагеоргиева

7.Живка Йорданова Димитрова

8.Станислава Стоянова Петкова

9.Пламена Петрова Кръстева

10.Калина Вескова Иванова

На събеседване не се явиха кандидатите:

Елена Даниелова Монева

Мая Руменова Скорчева

Виктория Викторовна Панчева

Станислава Стоянова Петкова

Диана Пенева Златева

Диана Георгиева Карагеоргиева

Пламена Петрова Кръстева

Калина Вескова Иванова

 

Комисията оцени качествата на явилите се кандидати въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет  предварително формулирани въпроси.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат, веднага след приключване на събеседването. Максималният общ брой точки които може да получи всеки кандидат е 75. Кандидатите, които имат общ брой точки по – малък от 40 точки не участват в класирането.

Кандидатът Даринка Кирилова Атанасова бе оценен с 61 точки от възможен максимален брой точки – 75.

Кандидатът Живка Йорданова Димитрова бе оценен с 15 точки от възможен максимален брой точки – 75.

Комисията предлага на директора на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич, да сключи трудов договор по чл. 67, ал. 1 и във връзка със чл. 70, ал. 1, в полза на работодателя с класирания на І- во място кандидат Даринка Кирилова Атанасова.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Кандидатите  ще бъдат уведомени  лично за резултата от проведеното събеседване.

Актуално

481 участници ще рецитират любими стихове в V областен конкурс рецитал „За да я има България"

24.02.2021

В V Областен конкурс рецитал „За да я има България“ ще участват 481 деца и ученици от общините Добрич, Добричка, Тервел, Генерал Тошево, Каварна, Крушари. I възрастова група – деца от подготвителна група участниците са...

481 участници ще рецитират любими стихове в V областен конкурс рецитал „За да я има България"
ВИЖ ДОБРИЧ
2° C лека мъгла
Нагоре