Допуснати до интервю кандидати за длъжността "Директор" на дирекция "Общинска собственост"

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 14.09.2017 година в малката заседателна зала на Община град Добрич от  09:00 часа, комисия в състав:

Председател: Елка Димова, Зам.-кмет ФОС в Община град Добрич

и членове на комисията:

1. Росица Маркова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;

2. Христина Николова – Главен експерт ЧР в дирекция БФ,

проведе конкурс за длъжността „Директор“ на дирекция „Общинска собственост“ при Община град Добрич.

Въз основа на Протокола от 30.08.2017 г. към чл. 20, ал. 3 от НПКДС до теста са допуснати:

 

1. Галина Павлова Борисова

2. Огнян Димов Николов

3. Радосвет Веселинов Куцаров

4. Диана Димитрова Чернева

5. Петя Янакиева Павлова

6. Велина Станчева Трифонова

7. Миглена Василева Драганова

 

  На основание Заповед №950/08.08.2017 година на Кмета на Община град Добрич във връзка с чл. 25 от НПКДС, начинът на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест.

На теста не се яви Велина Станчева Трифонова.

На основание чл. 27 от НПКДС на всеки кандидат е осигурен:

- лист, подпечатан с печата на Община град Добрич, на който да дава отговори по теста;

- плик - голям формат, в който да постави листа с отговорите;

- формуляр, малък формат за попълване на трите имена;

- плик - малък формат, в който кандидатът поставя формуляра, попълнен с трите му имена.

Съгласно чл. 27, ал. 3 от НПКДС на кандидатите бе обявена Системата за оценка на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.

В 09:15 часа Председателят на комисията обяви началото на конкурса и един от кандидатите изтегли чрез жребий тест №3, обяви го на всички кандидати и положи подпис на всяка страница на теста. Изтегленият вариант бе размножен и предоставен на всеки кандидат.

Писмените работи се поставиха в плик – голям формат, а в плик – малък формат, всеки кандидат запечата попълнения формуляр с неговото име.

В 09:50 часа след като и последния кандидат предаде своя тест Председателят на комисията обяви краят на решаване на теста.

След проверката на тестовете от страна на комисията, кандидатите имат следните резултати:

Трите имена на кандидата

Резултат от теста

 

1. Галина Павлова Борисова

20 точки

2. Огнян Димов Николов

12 точки

3. Радосвет Веселинов Куцаров

14 точки

4. Диана Димитрова Чернева

17 точки

5. Петя Янакиева Павлова

25 точки

6. Миглена Василева Драганова

15 точки

 

Съгласно Системата за оценка на резултатите, резултат над минималния от 20 точки са постигнали:

 

Трите имена на кандидата

 

1. Галина Павлова Борисова

2. Петя Янакиева Павлова

и същите са допуснати до провеждане на интервю.

Успешно издържалите теста кандидати, съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от НПКДС ще бъдат уведомени писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

 

 

 

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
24.6° C предимно ясно
Нагоре