Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Детегледачка" в ДЯ №4 "Щастливо детство"

Днес  18.09.2017 година  комисия назначена със заповед  № 158/ 30.08.2017г.  на  Директор на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“

Председател – Виолета Куртева- педагог

Членове:

1. Нели Желева - Главен експерт „Кадрова политика“

2. Пепа Желязкова – ЗАС

Проведе събеседване с кандидатките за длъжността „детегледачка” в Детска ясла №4 „Щастливо детство“.

До събеседването за длъжността са допуснати:

- Димитричка Петкова Стоянова

- Гюлтен Рюстем Назифова

- Янка Василева Жечева

- Ивелина Йорданова Колева

- Елена Николова Василева

- Желязка Иванова Николова

- Мария Денчева Найденова

- Тинка Колева Димова

- Павлета Николова Денева

- Маргарита Христова Дочева

- Десислава Костадинова Михайлова

- Марияна Иванова Стоянова

- Диляна Ванева Мързъкова

Кандидатките се явиха на събеседване по реда на подаване на документите. 

Комисията оцени качествата на кандидатките въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки от кандидатите/.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри – Приложение №1 /приложени към протокол/.

Окончателната оценка на всяка кандидатка се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат /Приложение №2/, веднага след приключване на събеседването. Кандидатките се класират, както следва:

Димитричка Петкова Стоянова – 67 точки

Тинка Колева Димова-  59 точки

Янка Василева Жечева- 55 точки

Диляна Ванева Мързъкова - 55 точки

Елена Николова Василева- 53 точки

Десислава Костадинова Михайлова- 51 точки

Марияна Иванова Стоянова- 50 точки

Мария Денчева Найденова-  48 точки

Ивелина Йорданова Василева- 45 точки

Павлета Николова Денева-  43 точки

Гюлтен Рюстем Назифова – 42 точки

Желязка Иванова Николова- 40 точки

Маргарита Христова Дочева- 37 точки

Комисията предлага на Директора на Детска  ясла  №4 „Щастливо детство” да  сключи трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1   във връзка чл.70  ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя с:  Димитричка Петкова Стоянова

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Добруджа ликува на 25 септември!

25.09.2020

25 септември – Денят на Свободата на Добрич, ще бъде отбелязан с тържественост и почит. Тази година се навършват 80 години от възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България. Юбилейна годишнина, която се чества от всички...

Добруджа ликува на 25 септември!
ВИЖ ДОБРИЧ
20° C ясно небе
Нагоре