Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Санитар" в Дом за стари хора

Днес, 02.10.2017г. комисия, назначена със заповед №41/29.09.2017г. на Директор на Дом за стари хора гр.Добрич, в състав:

Председател: Виолета Русенова - председател на синдикалната организация в ДСХ

и членове:

Нели Желева - главен екперт „Кадрова политика”ДХД

Недка Иванова - трудотерапевт в ДСХ гр.Добрич.

проведе събеседване  с кандидатите за длъжността санитар при ДСХ гр. Добрич.

На събеседването се явиха всички допуснати кандидати, по предварително уточнен график:

1.Ивелина Йорданова Колева

2.Павлинка Димитрова Тодорова

3.Петранка Николова Петрова

4.Янка Василева Жечева

5.Недка Георгиева Андреева

6.Пепа Хинчева Иванова

7.Марияна Георгиева Петрова

8.Нурие Юмерова Мурадова

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване,като зададе пет предварително формулирани въпроси/еднакви за всеки от кандидатите/.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала за проведеното събеседване в индивидуален формуляр.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията,нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване,веднага след приключването му. Максималния брой точки е 75.

Класиране на  кандидатите:

1.Янка Василева Жечева-66точки

2.Павлинка Димитрова Тодорова-61точки

3.Пепа Хинчева Иванова-52 точки

 4.Недка Георгиева Андреева-44 точки

5.Марияна Георгиева Петрова-43 точки

6.Петранка Николова Петрова-42 точки

7.Нурие Юмерова Мурадова-39 точки

8.Ивелина Йорданова Колева-34 точки

Комисията предлага на директора на Дом стари хора, да сключи трудов договор с кандидата, класирал се на първо  място - Янка Василева Жечева на основание член 67,ал.1 т.1, член 70 от Кодекса на труда.

Протоколът за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра,единият от които за работодателя,втория за комисията.

Актуално

Европейска инициатива „Нощ на литературата“ – четене на съвременна европейска литература, този път и музика на живо

07.05.2021

12 май 2021 г. 17.00 ч. – 20.30 ч.               Скъпи приятели, предстои превръщането на 12 май в словесна и музикална магия. В нощта на литературата, в...

Европейска инициатива „Нощ на литературата“ – четене на съвременна европейска литература, този път и музика на живо
ВИЖ ДОБРИЧ
16.78° C предимно ясно
Нагоре