Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Главен готвач" в ДМК

Днес  13.10.2017 г. комисия назначена  със Заповед №27/ 10.10.2017 година  на  Директора на Детска млечна кухня, Община град Добрич в състав:

Председател – Валентина Георгиева – Технолог  в ДМК, Дирекция „Хуманитарни дейности”

и членове:

1. Нели Желева - Главен експерт ”Кадрова политика” в Дирекция „ХД”  

2. Румяна Стоянова – ЗАС в ДМК, Дирекция „Хуманитарни дейности,

проведе  събеседване с  кандидатите за длъжността „Главен готвач“ на пълно работно време 8 часа в ДМК гр. Добрич, Дирекция „Хуманитарни дейности ”.

До събеседването бяха допуснати :

1. Стоян Александров  Христов

2. Росен Василев Вдовичев

3. Даринка Александрова Бъчварова

4. Христина Димитрова Семова

На събеседването не се явиха :

Стоян Александров Христов

Христина Димитрова Семова

Проведено бе събеседване с явилите се кандидати по ред на подаване на документи:

 1. Росен Василев Вдовичев

 2. Даринка Александрова Бъчварова

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведеното  събеседване /Приложение 1 към протокола/.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта  за окончателния резултат от проведеното събеседване /Приложение №2 към Протокола/, веднага след приключването му. Максималния брой точки е 45.

Кандидатите  се класираха както следва:

1. Даринка Александрова Бъчварова - 44 точки

2. Росен Василев Вдовичев - 15 точки

Комисията предлага на Директора на ДМК в Община град Добрич да сключи

Трудов договор на основание чл.67,ал.1,т.1от КТ и във връзка с чл.70,ал.1от КТ, уговорен в полза на работодателя на пълно работно време /8 часа/ с класирания на първо место кандидат за длъжността – Даринка Александрова Бъчварова

Настоящия протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“

29.11.2021

Община град Добрич уведомява, че във връзка с извършваните строителни дейности по ул. „Димитър Ковачев“ и спешна необходимост от почистване на канализационна мрежа по улицата, утре 30.11.21 г. ще бъде спряно водоподаването...

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“
ВИЖ ДОБРИЧ
1.46° C облачно
Нагоре